Skip to main content

Gorffennaf 2017

Fy nyddiadur Caerdydd

Postiwyd ar 24 Gorffennaf 2017 gan Dr Niran Okewole

Pam oeddwn yng Nghaerdydd? Ddeunaw mlynedd yn ôl, pan oeddwn yn dal i fod yn yr ysgol feddygol, aeth genetegydd Camerŵnaidd ag ambell un ohonom o’n clwb Geneteg i labordy […]

Pam mae ymwybyddiaeth ofalgar yn bwysig ym maes addysg feddygol

Pam mae ymwybyddiaeth ofalgar yn bwysig ym maes addysg feddygol

Postiwyd ar 18 Gorffennaf 2017 gan Dr Craig Hassed

Mae'r darn hwn yn seiliedig ar bapur sy'n ail rifyn The British Student Doctor Journal, a gaiff ei argraffu gan Wasg Prifysgol Caerdydd. Mae nifer o heriau sy'n gysylltiedig â bod […]

Gwrywdod: Yn fendith ac yn faich?

Gwrywdod: Yn fendith ac yn faich?

Postiwyd ar 7 Gorffennaf 2017 gan Robert Searle

Ein profiadau personol yn aml sydd yn dylanwadu ar ein llwybr academaidd. Drwy gydol fy mywyd hyd yma, dywedwyd wrthyf fod rhaid imi ymddwyn mewn ffyrdd penodol, dim ond am […]