Skip to main content
Dr Katie Featherstone

Dr Katie Featherstone


Postiadau blog diweddaraf

Nid y dementia yn unig

Nid y dementia yn unig

Postiwyd ar 21 Medi 2016 gan Dr Katie Featherstone

Bu Jackie Askey yn holi Dr Featherstone am ei gwaith a beth fydd yn ei olygu i bobl â dementia a'u gofalwyr.