Skip to main content

Diagnosis, triniaethau a lles

Nid y dementia yn unig

21 Medi 2016

Bu Jackie Askey yn holi Dr Featherstone am ei gwaith a beth fydd yn ei olygu i bobl â dementia a’u gofalwyr.