Skip to main content

Iechyd ac Iechyd Meddwl

Canfyddiadau o salwch meddwl: Y cyfryngau ac iechyd meddwl

Canfyddiadau o salwch meddwl: Y cyfryngau ac iechyd meddwl

Postiwyd ar 21 Chwefror 2017 gan Rachel Pass

Ymddangosodd hwn gyntaf ar thebraindomain.org Fyddech chi ddim yn beio rhywun sydd â chanser y fron neu ffibrosis systig am eu clefyd, fyddech chi? Fe wyddom eu bod yn cael […]

Sut ydych chi?

Sut ydych chi?

Postiwyd ar 2 Chwefror 2017 gan Natalie Ellis

Yn 2015, fe es i Ysgol Gaeaf Prifysgol Caerdydd mewn Seiciatreg. Fel myfyrwyr meddygol ail flwyddyn, roedden ni i gyd newydd orffen bloc o bythefnos mewn seiciatreg ac roedd pawb […]

Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Postiwyd ar 27 Ionawr 2017 gan Paul Allen

Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn rhan o’n bywydau bob dydd yn gyflym iawn. Fel gydag unrhyw dechnoleg newydd, mae’n anochel y caiff cwestiynau eu gofyn ynghylch sut gallai fod […]

Siel-syfrdandod – Gwersi ar gyfer Heddiw

Siel-syfrdandod – Gwersi ar gyfer Heddiw

Postiwyd ar 11 Tachwedd 2016 gan Jemma Cole

Ar 1 Tachwedd, i goffáu canmlwyddiant Brwydr y Somme, un o ddigwyddiadau diffiniol y Rhyfel Byd Cyntaf - siaradais mewn cyfarfod o Gymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg am fy ymchwil ar […]

Profiad myfyriwr israddedig o ymchwil iechyd meddwl

Profiad myfyriwr israddedig o ymchwil iechyd meddwl

Postiwyd ar 9 Tachwedd 2016 gan Chloe Sheldon

Mae Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP) yn cynnig lleoliadau dros yr haf i israddedigion Prifysgol Caerdydd yn amgylchedd ymchwil y Brifysgol. Mae CUROP yn cynnig taliad i helpu myfyrwyr […]

Ydy cymryd cyffuriau gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd yn niweidio’r plentyn? Dyma’r ffeithiau

Ydy cymryd cyffuriau gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd yn niweidio’r plentyn? Dyma’r ffeithiau

Postiwyd ar 24 Hydref 2016 gan Professor Ian Jones

Pan ddaw i gymryd cyffuriau gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd, mae gan fenywod a meddygon benderfyniad anodd i'w wneud. Mae iselder yn ystod beichiogrwydd ac yn dilyn genedigaeth (y cyfnod ôl-enedigol) […]

Cymorth Cyntaf i iechyd meddwl myfyrwyr

Cymorth Cyntaf i iechyd meddwl myfyrwyr

Postiwyd ar 10 Hydref 2016 gan Tsvetina Ivanova

Mae hi’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd heddiw. Mae’n ymddangos bod ei thema, sef 'Cymorth Cyntaf Seicolegol ' yn arbennig o berthnasol i’r profiadau prifysgol y mae rhai pobl ifanc […]

Iechyd meddwl, anableddau dysgu a gofal cymdeithasol: gwarchod hawliau dynol yn y cyfnod argyfyngus o doriadau llym sydd ohoni

Iechyd meddwl, anableddau dysgu a gofal cymdeithasol: gwarchod hawliau dynol yn y cyfnod argyfyngus o doriadau llym sydd ohoni

Postiwyd ar 9 Gorffennaf 2016 gan Julie Doughty

Trefnwyd y gynhadledd hon, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar 24 Mehefin, ar y cyd rhwng y Ganolfan Cyfraith Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl […]

Iechyd meddwl:  Mewn undeb y mae nerth

Iechyd meddwl: Mewn undeb y mae nerth

Postiwyd ar 6 Mehefin 2016 gan Professor Michael Owen

Dyw iechyd meddwl byth ymhell o’r penawdau y dyddiau hyn, a dyna sut dylai fod. Bydd un o bob pedwar ohonom yn dioddef rhyw fath o salwch meddwl mewn unrhyw […]

Deall systemau a gwasanaethau iechyd meddwl

Deall systemau a gwasanaethau iechyd meddwl

Postiwyd ar 6 Mehefin 2016 gan Ben Hannigan

Gan weithio ar y cyd â chydweithwyr ledled y Deyrnas Unedig, gan gynnwys pobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau yn uniongyrchol, mae ymchwilwyr yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol […]