Ben Hannigan

Ben Hannigan

Professor of Mental Health Nursing


Postiadau blog diweddaraf


#MHNR2017

Posted on 27 Medi 2017 by Ben Hannigan

Fe groesawyd cynrychiolwyr i Gynhadledd Ymchwil Ryngwladol Nyrsio Iechyd Meddwl (#MHNR2017) yn Neuadd Dinas Caerdydd ar 14 ac 15 Medi 2017. Dyma’r 23ain tro i’r gynhadledd gael ei chynnal. Hwn oedd y tro cyntaf i’r gynhadledd ymweld â Chymru, a Dychmygu, Creu ac Ymchwilio oedd y thema eleni. Croesawyd papurau oedd yn pwysleisio bod angen
Read more


Pa bris iechyd meddwl myfyrywr?

Posted on 9 Mai 2017 by Ben Hannigan

Yng Nghymru, mae meddyginiaethau presgripsiwn yn rhad ac am ddim. Yn Lloegr, mae’r sefyllfa’n wahanol, ac mae pob eitem ar bresgripsiwn bellach yn costio £8.60. Gellir hawlio eithriadau, gan gynnwys gan bobl sy’n 60 oed neu’n hŷn, yn iau na 16, neu’r rhai sydd rhwng 16-18 ac mewn addysg amser llawn. Mae eithriadau hefyd yn
Read more