Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Iechyd meddwl oedolion

Beth mae niwrowyddoniaeth wedi ei wneud dros seiciatreg erioed?

Beth mae niwrowyddoniaeth wedi ei wneud dros seiciatreg erioed?

Postiwyd ar 14 Gorffennaf 2016 gan Professor Jeremy Hall

Mae gan seiciatreg broblem. Rydw i wrth fy modd gyda fy mhroffesiwn, sef Seiciatreg, ond un o'r rhesymau pam wnes i ymuno â’r gangen hynod ddiddorol hon o feddygaeth oedd […]

Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chlinigwyr iechyd meddwl

Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chlinigwyr iechyd meddwl

Postiwyd ar 12 Gorffennaf 2016 gan Dr Frances Rice

Pob Gorffennaf, mae Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg (MRC CNGG) ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnal ysgol haf ar gyfer myfyrwyr, gwyddonwyr a meddygon sy'n […]

Iechyd meddwl, anableddau dysgu a gofal cymdeithasol: gwarchod hawliau dynol yn y cyfnod argyfyngus o doriadau llym sydd ohoni

Iechyd meddwl, anableddau dysgu a gofal cymdeithasol: gwarchod hawliau dynol yn y cyfnod argyfyngus o doriadau llym sydd ohoni

Postiwyd ar 9 Gorffennaf 2016 gan Julie Doughty

Trefnwyd y gynhadledd hon, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar 24 Mehefin, ar y cyd rhwng y Ganolfan Cyfraith Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl […]

Deall achosion salwch meddwl amenedigol trwy weithio gyda’r rhai sydd wedi byw drwyddo

Deall achosion salwch meddwl amenedigol trwy weithio gyda’r rhai sydd wedi byw drwyddo

Postiwyd ar 8 Gorffennaf 2016 gan Professor Ian Jones

Cyhoeddwyd y testun yn wreiddiol ar MRC Insight o dan CC BY 4.0 Mae’r Athro Ian Jones yn Seiciatrydd Amenedigol Ymgynghorol ac yn Gyfarwyddwr yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer […]

Cynyddu ymwybyddiaeth o Iechyd meddwl mewn Clefyd Huntington

Cynyddu ymwybyddiaeth o Iechyd meddwl mewn Clefyd Huntington

Postiwyd ar 27 Mehefin 2016 gan Dr Emma Yhnell

Anhwylder ar yr ymennydd yw Clefyd Huntington (HD), clefyd niwroddirywiol a achosir gan gelloedd yr ymennydd yn marw'n raddol. Mae achos genetig i HD, ac felly os yw genyn y […]

Chwythu’r chwiban ar iechyd meddwl

Chwythu’r chwiban ar iechyd meddwl

Postiwyd ar 13 Mehefin 2016 gan Alison Tobin

Mae'r hen ddyfarnwr rygbi a Phencampwr Ymchwil NCMH Clive Norling yn rhannu ei brofiadau o iselder ysbryd ac yn esbonio pam ei fod ef wedi cymryd rhan yn ein gwaith […]

Iechyd meddwl:  Mewn undeb y mae nerth

Iechyd meddwl: Mewn undeb y mae nerth

Postiwyd ar 6 Mehefin 2016 gan Professor Michael Owen

Dyw iechyd meddwl byth ymhell o’r penawdau y dyddiau hyn, a dyna sut dylai fod. Bydd un o bob pedwar ohonom yn dioddef rhyw fath o salwch meddwl mewn unrhyw […]

Deall systemau a gwasanaethau iechyd meddwl

Deall systemau a gwasanaethau iechyd meddwl

Postiwyd ar 6 Mehefin 2016 gan Ben Hannigan

Gan weithio ar y cyd â chydweithwyr ledled y Deyrnas Unedig, gan gynnwys pobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau yn uniongyrchol, mae ymchwilwyr yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol […]

Yn ôl ymyl y dibyn

Yn ôl ymyl y dibyn

Postiwyd ar 6 Mehefin 2016 gan Alison Tobin

Arweiniodd y niwrogenetegydd yr Athro Michael O’Donovan yr astudiaeth enetig fwyaf o sgitsoffrenia a gynhaliwyd erioed, gan daflu goleuni newydd ar achosion biolegol y cyflwr. Teithiodd yr ymgyrchydd iechyd meddwl […]

Mae pobl Iach yn gallu clywed lleisiau hefyd

Mae pobl Iach yn gallu clywed lleisiau hefyd

Postiwyd ar 6 Mehefin 2016 gan Clara Humpston

Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi dod ar draws ambell berson ar y stryd yn mwmial wrthynt eu hunain, fel pe baent yn cael sgwrs gyda rhywun arall. Maent yn aml […]