Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Iechyd meddwl oedolion

Sgitsoffrenia o ganlyniad i enynnau cof annormal

Sgitsoffrenia o ganlyniad i enynnau cof annormal

Postiwyd ar 17 Chwefror 2017 gan Nicholas Clifton

O ystyried bod sgitsoffrenia'n anhwylder a nodweddir gan gamargraffiadau, rhithwelediadau, a chredoau anwir, mae'n bosibl y byddai'n eich synnu i glywed ei fod yn deillio o brosesu atgofion mewn modd […]

Lles meddwl a phrofiadau pobl hŷn yn yr ysbyty

Lles meddwl a phrofiadau pobl hŷn yn yr ysbyty

Postiwyd ar 13 Chwefror 2017 gan Caitlin Young

Mae’r neges hon yn seiliedig ar bapur sy’n ymddangos yn rhifyn cyntaf y Cyfnodolyn Meddygon dan Hyfforddiant, sef argraffiad gan Wasg Prifysgol Caerdydd. Wrth i’r boblogaeth heneiddio, byddwn yn ôl […]

Canolfan Adferiad Gellinudd Hafal: y cyntaf yng Nghymru

Canolfan Adferiad Gellinudd Hafal: y cyntaf yng Nghymru

Postiwyd ar 10 Chwefror 2017 gan Matthew Pearce

Fis diwethaf, agorwyd Canolfan Adferiad Gellinudd yn swyddogol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething. Dyma wasanaeth newydd i gleifion mewnol sy'n dioddef salwch iechyd meddwl […]

Sut ydych chi?

Sut ydych chi?

Postiwyd ar 2 Chwefror 2017 gan Natalie Ellis

Yn 2015, fe es i Ysgol Gaeaf Prifysgol Caerdydd mewn Seiciatreg. Fel myfyrwyr meddygol ail flwyddyn, roedden ni i gyd newydd orffen bloc o bythefnos mewn seiciatreg ac roedd pawb […]

Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Postiwyd ar 27 Ionawr 2017 gan Paul Allen

Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn rhan o’n bywydau bob dydd yn gyflym iawn. Fel gydag unrhyw dechnoleg newydd, mae’n anochel y caiff cwestiynau eu gofyn ynghylch sut gallai fod […]

Ymrwymiad o’r newydd, ond parhau mae’r anghydraddoldeb ym maes iechyd meddwl

Ymrwymiad o’r newydd, ond parhau mae’r anghydraddoldeb ym maes iechyd meddwl

Postiwyd ar 13 Ionawr 2017 gan Jemma Cole

Mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi ailddatgan un o ymrwymiadau ei rhagflaenydd David Cameron ei bod am wella gofal iechyd meddwl. Cafodd ei datganiad sylw rhwng penawdau'r BBC am nifer […]

Deall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Deall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Postiwyd ar 4 Ionawr 2017 gan Jemma Cole

Llongyfarchiadau i'r Athro Anita Thapar, o'r Ysgol Meddygaeth, a gafodd CBE am ei gwasanaethau ym maes seiciatreg plant a'r glasoed ar restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio […]

Ydy sgitsoffrenia’n glefyd hunanimíwn?

Ydy sgitsoffrenia’n glefyd hunanimíwn?

Postiwyd ar 20 Rhagfyr 2016 gan Professor Paul Morgan

Mae'r cysyniad y gallai fod gan glefydau seiciatrig fel iselder a sgitsoffrenia elfen imíwn yn dyddio'n ôl o leiaf 40 mlynedd, gydag astudiaethau niferus yn darparu tystiolaeth sy'n cysylltu'r system […]

Ai’r stumog yw man cychwyn clefyd Parkinson?

Ai’r stumog yw man cychwyn clefyd Parkinson?

Postiwyd ar 16 Rhagfyr 2016 gan Dr Emma Yhnell

Mae clefyd Parkinson yn gyflwr sy'n gwaethygu ac yn effeithio ar yr ymennydd. Mae'n effeithio ar 1 o bob 500 o bobl yn y DU. Mewn achos o'r clefyd hwn, […]

Siel-syfrdandod – Gwersi ar gyfer Heddiw

Siel-syfrdandod – Gwersi ar gyfer Heddiw

Postiwyd ar 11 Tachwedd 2016 gan Jemma Cole

Ar 1 Tachwedd, i goffáu canmlwyddiant Brwydr y Somme, un o ddigwyddiadau diffiniol y Rhyfel Byd Cyntaf - siaradais mewn cyfarfod o Gymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg am fy ymchwil ar […]