Iechyd meddwl plant a’r glasoed

Diabwlimia

Posted on 18 Hydref 2017 by Alison Seymour

Mae amgylchiadau trist hunanladdiad Megan Davison yn ddiweddar wedi tynnu sylw at y prinder gwybodaeth sydd ar gael ynghylch yr anhwylder bwyta diabwlimia. Mae’r term diabwlimia yn cyfeirio at y gostyngiad bwriadol, mynych wrth weinyddu inswlin gan bobl sydd â diabetes math 1, oherwydd pryderon ynghylch rheoli pwysau a/neu siâp y corff. Mae’r cyflwr yn
Read more


Gwella iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc

Posted on 17 Hydref 2017 by Dr Rhiannon Evans

Dr Rhiannon Evans, Uwch-ddarlithydd, DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd. Michelle Hughes, Nyrs Arbenigol CAMHS, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Mae iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc yn parhau’n fater o bwysigrwydd mawr ym maes iechyd cyhoeddus. Mae llawer o broblemau’n ymddangos yn ystod glasoed, gyda 50% o anhwylderau gorbryder a rheoli
Read moreMINDDS – rhwydwaith holl-Ewropeaidd ar gyfer ymchwil Anhwylderau Niwroddatblygiadol

Posted on 9 Hydref 2017 by Professor Adrian Harwood

Pan fyddwn yn sôn am ‘anhwylderau niwroddatblygiadol’ (NDD), rydym yn cyfeirio at ystod o gyflyrau iechyd meddwl a unir gan fioleg orfyffryddiadol sy’n deillio o ddatblygiad ymenyddol amharedig.  Dim ond trwy gydweithredu rhyngwladol ac ennill dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn sy’n achosi NDD y gallwn obeithio datblygu triniaethau effeithiol i reoli – ac ryw ddydd atal
Read more


Sut ydych chi?

Posted on 2 Chwefror 2017 by Natalie Ellis

Yn 2015, fe es i Ysgol Gaeaf Prifysgol Caerdydd mewn Seiciatreg. Fel myfyrwyr meddygol ail flwyddyn, roedden ni i gyd newydd orffen bloc o bythefnos mewn seiciatreg ac roedd pawb yn llawn cyffro am seiciatreg. Ynghyd â’r rhwydweithio a’r sesiynau grŵp, cawsom sgyrsiau gan unigolion oedd â phrofiad o salwch meddwl. Ar y pwynt hwn
Read more