Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Dysgwch am Launchpad

Dysgwch am Launchpad

Postiwyd ar 10 Ionawr 2023 gan Charlotte Tinnuche

gan Dr Alyson Lewis, Ddarlithydd mewn Datblygu Addysg

Hyrwyddwr Myfyriwr y Mis – Rhagfyr

Hyrwyddwr Myfyriwr y Mis – Rhagfyr

Postiwyd ar 21 Rhagfyr 2022 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Iwan Taylor-Evans am fod yn Bencampwr Myfyrwyr y mis Rhagfyr.

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis – Tachwedd

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis – Tachwedd

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2022 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Deepika ac Emily, sydd wedi cael eu henwi’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Tachwedd.

Addysg gynhwysol: sut rydym yn galluogi pob myfyriwr i wireddu ei botensial?

Addysg gynhwysol: sut rydym yn galluogi pob myfyriwr i wireddu ei botensial?

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Dr Ceri Morris, Darlithydd mewn Datblygiad Addysg

Llongyfarchiadau i Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Llongyfarchiadau i Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Postiwyd ar 29 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Yr Athro Andrew Roberts Deon Astudiaethau Israddedig, Coleg Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn dathlu newid trawsffurfiol yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a'r Amgylchedd.

Datblygu sesiynau addysgu a dysgu: deall addysgeg, andragogeg a hewtagogeg

Datblygu sesiynau addysgu a dysgu: deall addysgeg, andragogeg a hewtagogeg

Postiwyd ar 28 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Laura Barritt, Darlithydd Datblygu Addysg

Cymryd rhan yn ein gweithdai DPP Tiwtora Personol

Cymryd rhan yn ein gweithdai DPP Tiwtora Personol

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Dyma Ann McManus, Swyddog Dylunio'r Cwricwlwm yn yr Academi Dysgu ac Addysgu yn dweud wrthym am y gweithdai tiwtora personol y mae'n eu hwyluso: Tiwtora Personol 1 – hanfodion a Thiwtora Personol 2 – yr heriau.

Fy Mhrofiad Dathlu Interniaethau Myfyrwyr ar y Campws – gan Claire Morgan

Fy Mhrofiad Dathlu Interniaethau Myfyrwyr ar y Campws – gan Claire Morgan

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Fel Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr, ro'n i'n falch iawn o weld cymaint o fyfyrwyr a chydweithwyr yn dod ynghyd i ddathlu'r myfyrwyr sydd wedi bod ar leoliad Interniaeth […]

Dyma Emmajane Milton, Partner Academaidd newydd

Dyma Emmajane Milton, Partner Academaidd newydd

Postiwyd ar 23 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Emmajane Milton, Partner Academaidd ar gyfer DPP Academaidd a Chymrodoriaethau

Meddyliau cychwynnol ar Blackboard Ultra

Meddyliau cychwynnol ar Blackboard Ultra

Postiwyd ar 7 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Tammy Laugharne, Pennaeth Busnes a'r Dyniaethau yn CUISC