Skip to main content

Ymgysylltu a myfyrwyr

Llais y Myfyrwyr mewn Addysg Uwch: Byd Newydd

Llais y Myfyrwyr mewn Addysg Uwch: Byd Newydd

Postiwyd ar 28 Gorffennaf 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Maksymilian Karczmar, Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr, Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.

Fy mhrofiad o’r Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr eleni 

Fy mhrofiad o’r Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr eleni 

Postiwyd ar 27 Mehefin 2023 gan Charlotte Tinnuche

Emyr Kreishan, un o'n Hyrwyddwyr Myfyrwyr a fu’n rhan o’r Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr, llwyddiannus, ar 19 Ebrill, sy’n rhannu ei brofiadau.

Cwrdd â Katie Green ein Cynorthwyydd Ymgysylltiad Myfyrwyr

Cwrdd â Katie Green ein Cynorthwyydd Ymgysylltiad Myfyrwyr

Postiwyd ar 22 Mehefin 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae ein Cynorthwyydd Ymgysylltiad Myfyrwyr, Katie Green yn dweud mwy wrthym amdani hi ei hun a’i rôl yn yr Academi Dysgu ac Addysgu.

Hyrwyddwyr Myfyriwr y Mis – Ebrill

Hyrwyddwyr Myfyriwr y Mis – Ebrill

Postiwyd ar 15 Mai 2023 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Ellie Hosford ac Usman Iqbal, ein Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Ebrill

Arddangosfa Bosteri’r Myfyrwyr Hyrwyddo 2023

Arddangosfa Bosteri’r Myfyrwyr Hyrwyddo 2023

Postiwyd ar 4 Mai 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Charis Francis, Swyddog Ymgysylltu â’r Myfyrwyr yn esbonio sut beth oedd Arddangosfa Bosteri’r Myfyrwyr Hyrwyddo eleni.

Cwrdd â Phillip Harris, ein Cydlynydd Digwyddiadau Myfyrwyr

Cwrdd â Phillip Harris, ein Cydlynydd Digwyddiadau Myfyrwyr

Postiwyd ar 3 Mai 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Phillip Harris yn dweud wrthym am ei rôl, ei brosiectau a'i hanes gyrfa.

Hyrwyddwyr Myfyriwr y mis – Mawrth

Hyrwyddwyr Myfyriwr y mis – Mawrth

Postiwyd ar 14 Ebrill 2023 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Maggie Warne ac Agbo Pethiyagoda, sef Hyrwyddwyr Myfyriwr y Mis ar gyfer mis Mawrth.

Hyrwyddwr Myfyriwr y mis – Chwefror

Hyrwyddwr Myfyriwr y mis – Chwefror

Postiwyd ar 27 Mawrth 2023 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Russelle, sydd wedi cael ei ddyfarnu'n Hyrwyddwr Myfyriwr y Mis ar gyfer mis Chwefror.

Hyrwyddwr Myfyrwyr y Mis – Ionawr

Hyrwyddwr Myfyrwyr y Mis – Ionawr

Postiwyd ar 16 Chwefror 2023 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Alydia Scott a Lyla Khan sydd wedi cael eu henwi’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Ionawr

Hyrwyddwr Myfyriwr y Mis – Rhagfyr

Hyrwyddwr Myfyriwr y Mis – Rhagfyr

Postiwyd ar 21 Rhagfyr 2022 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Iwan Taylor-Evans am fod yn Bencampwr Myfyrwyr y mis Rhagfyr.