Skip to main content

Ymgysylltu a myfyrwyr

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 2023

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 2023

Postiwyd ar 24 Ionawr 2024 gan Ela Pari Huws

Llongyfarchiadau i Holly Chung, David Anley a Sachi Mahabale ar fod yn Hyrwyddwyr Myfyrwyr y mis ar gyfer Hydref, Tachwedd a Rhagfyr. Mae gan Holly (Chwith), David (Canol) a Sachi […]

Fy mhrofiad o Ddathlu Interniaethau Myfyrwyr ar y Campws – gan Helen Spittle

Fy mhrofiad o Ddathlu Interniaethau Myfyrwyr ar y Campws – gan Helen Spittle

Postiwyd ar 14 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

Gan fy mod i’n Gyfarwyddwr yr Academi Ddysgu ac Addysgu, ro’n i’n falch iawn o weld cynifer o fyfyrwyr a chydweithwyr yn dod ynghyd i ddathlu’r myfyrwyr hynny sydd wedi […]

Sut orau i gefnogi myfyrwyr i archwilio syniadau’n fanwl – dilyniannu’r broses o ddatblygu gwybodaeth gan ddefnyddio cysyniadau trothwy Gan Heather Pennington

Sut orau i gefnogi myfyrwyr i archwilio syniadau’n fanwl – dilyniannu’r broses o ddatblygu gwybodaeth gan ddefnyddio cysyniadau trothwy Gan Heather Pennington

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

Un nod sylfaenol o fod yn addysgwr yw meithrin sgiliau, agweddau, a gwybodaeth yn ein myfyrwyr (Entwistle 2009). Mae cyflawni hyn yn golygu rhoi dulliau effeithiol iddynt archwilio cysyniadau'n drylwyr. […]

‘Dewch i adnabod eich Darlithydd’ – cyfres o bodlediadau

‘Dewch i adnabod eich Darlithydd’ – cyfres o bodlediadau

Postiwyd ar 11 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

  Gan Vikesh Chhabria, Darlithydd yn Ysgol y Biowyddorau. Ydych wedi clywed y cwestiynau canlynol gan y rhai rydych chi’n eu tiwtora: “Byddwn i wrth fy modd yn gwneud Doethuriaeth […]

Llais y Myfyrwyr mewn Addysg Uwch: Byd Newydd

Llais y Myfyrwyr mewn Addysg Uwch: Byd Newydd

Postiwyd ar 28 Gorffennaf 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Maksymilian Karczmar, Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr, Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.

Fy mhrofiad o’r Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr eleni 

Fy mhrofiad o’r Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr eleni 

Postiwyd ar 27 Mehefin 2023 gan Charlotte Tinnuche

Emyr Kreishan, un o'n Hyrwyddwyr Myfyrwyr a fu’n rhan o’r Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr, llwyddiannus, ar 19 Ebrill, sy’n rhannu ei brofiadau.

Cwrdd â Katie Green ein Cynorthwyydd Ymgysylltiad Myfyrwyr

Cwrdd â Katie Green ein Cynorthwyydd Ymgysylltiad Myfyrwyr

Postiwyd ar 22 Mehefin 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae ein Cynorthwyydd Ymgysylltiad Myfyrwyr, Katie Green yn dweud mwy wrthym amdani hi ei hun a’i rôl yn yr Academi Dysgu ac Addysgu.

Hyrwyddwyr Myfyriwr y Mis – Ebrill

Hyrwyddwyr Myfyriwr y Mis – Ebrill

Postiwyd ar 15 Mai 2023 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Ellie Hosford ac Usman Iqbal, ein Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Ebrill

Arddangosfa Bosteri’r Myfyrwyr Hyrwyddo 2023

Arddangosfa Bosteri’r Myfyrwyr Hyrwyddo 2023

Postiwyd ar 4 Mai 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Charis Francis, Swyddog Ymgysylltu â’r Myfyrwyr yn esbonio sut beth oedd Arddangosfa Bosteri’r Myfyrwyr Hyrwyddo eleni.

Cwrdd â Phillip Harris, ein Cydlynydd Digwyddiadau Myfyrwyr

Cwrdd â Phillip Harris, ein Cydlynydd Digwyddiadau Myfyrwyr

Postiwyd ar 3 Mai 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Phillip Harris yn dweud wrthym am ei rôl, ei brosiectau a'i hanes gyrfa.