Skip to main content

Ymgysylltu a myfyrwyr

Hyrwyddwr Myfyrwyr y mis: Ebrill

Hyrwyddwr Myfyrwyr y mis: Ebrill

Postiwyd ar 31 Mai 2024 gan Ela Pari Huws

Llongyfarchaidau mawr i Agbo Pethiyagoda, ein Hyrwyddwr Myfyrwyr y mis ar gyfer Ebrill.   Mae ymroddiad Abbo i'w waith yn ogystal â’i gyfeillgarwch a’i agwedd gadarnhaol a hawddgar, wedi gwneud argraff […]

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y mis: Mis Mawrth

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y mis: Mis Mawrth

Postiwyd ar 18 Ebrill 2024 gan Ela Pari Huws

Llongyfarchiadau i Tobias Gadsby a Denise Mayande, sy'n Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis ar gyfer mis Mawrth.  Mae Tobias Gadsby a Denise Mayande ill dau wedi bod yn allweddol wrth helpu […]

Creu profiadau dysgu sy’n ennyn diddordeb ym maes Addysg Uwch: rôl cerddoriaeth

Creu profiadau dysgu sy’n ennyn diddordeb ym maes Addysg Uwch: rôl cerddoriaeth

Postiwyd ar 7 Mawrth 2024 gan Ela Pari Huws

Yn y blog isod mae Michael Willett o Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd yn archwilio rôl cerddoriaeth mewn ennyn diddordeb ym maes Addysg Uwch. Mae llawer o ffyrdd y gallwn […]

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y mis: Ionawr a Chwefror 2024

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y mis: Ionawr a Chwefror 2024

Postiwyd ar 4 Mawrth 2024 gan Ela Pari Huws

Llongyfarchiadau i Emilia Parker a Hugo Davies, ar fod yn Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Ionawr a Chwefror 2024. Ionawr - Emilia Mae gan Emilia agwedd gadarnhaol a brwdfrydig […]

Cwrdd ag Elgan Hughes, ein Rheolwr Ymgysylltiad Myfyrwyr

Cwrdd ag Elgan Hughes, ein Rheolwr Ymgysylltiad Myfyrwyr

Postiwyd ar 4 Mawrth 2024 gan Ela Pari Huws

Dyma Elgan Hughes, Rheolwr Ymgysylltiad Myfyrwyr yn Academi Dysgu ac Addysgu Prifysgol Caerdydd yn sôn am ei rôl yn y Tîm Ymgysylltiad Myfyrwyr a'r prosiectau mae'n gweithio arnynt. Dywedwch rywfaint […]

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 2023

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 2023

Postiwyd ar 24 Ionawr 2024 gan Ela Pari Huws

Llongyfarchiadau i Holly Chung, David Anley a Sachi Mahabale ar fod yn Hyrwyddwyr Myfyrwyr y mis ar gyfer Hydref, Tachwedd a Rhagfyr. Mae gan Holly (Chwith), David (Canol) a Sachi […]

Fy mhrofiad o Ddathlu Interniaethau Myfyrwyr ar y Campws – gan Helen Spittle

Fy mhrofiad o Ddathlu Interniaethau Myfyrwyr ar y Campws – gan Helen Spittle

Postiwyd ar 14 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

Gan fy mod i’n Gyfarwyddwr yr Academi Ddysgu ac Addysgu, ro’n i’n falch iawn o weld cynifer o fyfyrwyr a chydweithwyr yn dod ynghyd i ddathlu’r myfyrwyr hynny sydd wedi […]

Sut orau i gefnogi myfyrwyr i archwilio syniadau’n fanwl – dilyniannu’r broses o ddatblygu gwybodaeth gan ddefnyddio cysyniadau trothwy Gan Heather Pennington

Sut orau i gefnogi myfyrwyr i archwilio syniadau’n fanwl – dilyniannu’r broses o ddatblygu gwybodaeth gan ddefnyddio cysyniadau trothwy Gan Heather Pennington

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

Un nod sylfaenol o fod yn addysgwr yw meithrin sgiliau, agweddau, a gwybodaeth yn ein myfyrwyr (Entwistle 2009). Mae cyflawni hyn yn golygu rhoi dulliau effeithiol iddynt archwilio cysyniadau'n drylwyr. […]

‘Dewch i adnabod eich Darlithydd’ – cyfres o bodlediadau

‘Dewch i adnabod eich Darlithydd’ – cyfres o bodlediadau

Postiwyd ar 11 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

  Gan Vikesh Chhabria, Darlithydd yn Ysgol y Biowyddorau. Ydych wedi clywed y cwestiynau canlynol gan y rhai rydych chi’n eu tiwtora: “Byddwn i wrth fy modd yn gwneud Doethuriaeth […]

Llais y Myfyrwyr mewn Addysg Uwch: Byd Newydd

Llais y Myfyrwyr mewn Addysg Uwch: Byd Newydd

Postiwyd ar 28 Gorffennaf 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Maksymilian Karczmar, Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr, Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.