Skip to main content
Ela Pari Huws

Ela Pari Huws


Postiadau blog diweddaraf

Pum canfed cymrodoriaeth Prifysgol Caerdydd

Pum canfed cymrodoriaeth Prifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 17 Gorffennaf 2024 gan Ela Pari Huws

Mae Daniel Wilcox, darlithydd yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, wedi derbyn Cymrodoriaeth fel rhan o Raglen Cymrodoriaethau Prifysgol Caerdydd. Mae ein Rhaglen Cymrodoriaethau Addysg Prifysgol Caerdydd sydd wedi'u hachredu […]

Cwrdd â’r tîm – Katy Bernardelli

Cwrdd â’r tîm – Katy Bernardelli

Postiwyd ar 9 Gorffennaf 2024 gan Ela Pari Huws

Mae Katy Bernardelli yn Uwch-ddatblygwr Addysg ar gyfer Asesu ac Adborth yn ein Gwasanaeth Datblygu Addysg. Yn y blog yma mae'n sôn wrthym ni am ei rôl a'r prosiectau mae'n […]

Arwain ym maes dysgu ac addysgu

Arwain ym maes dysgu ac addysgu

Postiwyd ar 11 Mehefin 2024 gan Ela Pari Huws

Yn y blog hwn, mae Jennifer Pike, Uwch-gymrawd a Phennaeth Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd yn myfyrio ar Arwain ym maes Dysgu ac Addysgu. Y llynedd cwblheuais i Raglen Cymrodoriaethau […]

Hyrwyddwr Myfyrwyr y mis: Ebrill

Hyrwyddwr Myfyrwyr y mis: Ebrill

Postiwyd ar 31 Mai 2024 gan Ela Pari Huws

Llongyfarchaidau mawr i Agbo Pethiyagoda, ein Hyrwyddwr Myfyrwyr y mis ar gyfer Ebrill.   Mae ymroddiad Abbo i'w waith yn ogystal â’i gyfeillgarwch a’i agwedd gadarnhaol a hawddgar, wedi gwneud argraff […]

Myfyrio ar ein digwyddiad mis Mai yn y gyfres seminarau Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) gyda Nigel Francis

Myfyrio ar ein digwyddiad mis Mai yn y gyfres seminarau Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) gyda Nigel Francis

Postiwyd ar 30 Mai 2024 gan Ela Pari Huws

Ysgrifennwyd gan Dr Nigel Francis, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol y Biowyddorau a'r Athro Emmajane Milton, Athro mewn Ymarfer Addysgol. Cawson ni sesiwn drafod wych a diddorol arall ar y 15 […]

Cwrdd â’r cydweithiwr: Rachel Johns

Cwrdd â’r cydweithiwr: Rachel Johns

Postiwyd ar 30 Mai 2024 gan Ela Pari Huws

Rachel Johns, Datblygwr Addysg y Prosiect Addysg Gynhwysol sydd yn sôn wrthym ni am ei rôl a'r prosiectau mae'n gweithio arnynt yn yr Academi Dysgu ac Addysgu. Dywedwch rywfaint wrthon […]

Cwrdd â’r cydweithiwr: Cath Bushell

Cwrdd â’r cydweithiwr: Cath Bushell

Postiwyd ar 19 Ebrill 2024 gan Ela Pari Huws

Dyma Cath Bushell, Pennaeth Addysg Ddigidol yn sôn am ei swydd a'r prosiectau mae'n gweithio arnynt yn y tîm Addysg Ddigidol yn Academi Dysgu ac Addysgu Prifysgol Caerdydd. Dywedwch rywfaint […]

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y mis: Mis Mawrth

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y mis: Mis Mawrth

Postiwyd ar 18 Ebrill 2024 gan Ela Pari Huws

Llongyfarchiadau i Tobias Gadsby a Denise Mayande, sy'n Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis ar gyfer mis Mawrth.  Mae Tobias Gadsby a Denise Mayande ill dau wedi bod yn allweddol wrth helpu […]

Myfyrio ar ddigwyddiad mis Mawrth yng Nghyfres seminarau Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yng nghwmni James Field

Myfyrio ar ddigwyddiad mis Mawrth yng Nghyfres seminarau Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yng nghwmni James Field

Postiwyd ar 11 Ebrill 2024 gan Ela Pari Huws

Ysgrifennwyd gan yr Athro James Field, Athro Deintyddiaeth Adferol ac Addysg Ddeintyddol a’r Athro Emmajane Milton, Athro Ymarfer Addysgol  Cawson ni sesiwn drafod arall a oedd yn ysgogi’r meddwl ar 20 […]

Mentrau iechyd meddwl a lles ym maes Addysg Uwch y DU

Mentrau iechyd meddwl a lles ym maes Addysg Uwch y DU

Postiwyd ar 12 Mawrth 2024 gan Ela Pari Huws

Mae Cristina Higuera Martín, Datblygwr Addysg yn y Gwasanaeth Datblygu Addysg yn amlinellu’r dulliau strategol cyfredol ac arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn sector addysg uwch y DU. Eu bwriad […]