Skip to main content

Addysg Ddigidol

Gwasanaeth Cynnyrch Cyfryngau’r Academi Dysgu ac Addysgu: Sut mae’n gweithio?

Gwasanaeth Cynnyrch Cyfryngau’r Academi Dysgu ac Addysgu: Sut mae’n gweithio?

Postiwyd ar 30 Ionawr 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Lewis Treen, Technolegydd Dysgu yn y tîm Addysg Ddigidol yn esbonio sut mae'r Gwasanaeth Cynhyrchu Cyfryngau yn gweithio.

Meddyliau cychwynnol ar Blackboard Ultra

Meddyliau cychwynnol ar Blackboard Ultra

Postiwyd ar 7 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Tammy Laugharne, Pennaeth Busnes a'r Dyniaethau yn CUISC

Prosiect lleoliad dros yr haf – Adnoddau digidol Blackboard Ultra Amgylchedd Dysgu Digidol

Prosiect lleoliad dros yr haf – Adnoddau digidol Blackboard Ultra Amgylchedd Dysgu Digidol

Postiwyd ar 18 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

Sut wnaethon ni ddechrau'r prosiect a'r hyn a ddigwyddodd yn ystod yr wythnosau cyntaf.

Fy mhrofiad o wneud cwrs meicrogredydau gyda’r Brifysgol Agored drwy’r Llwyfan FutureLearn

Fy mhrofiad o wneud cwrs meicrogredydau gyda’r Brifysgol Agored drwy’r Llwyfan FutureLearn

Postiwyd ar 12 Awst 2022 gan Owen Spacie

David John Crowther Swyddog Cefnogi Technoleg Dysgu Yn ddiweddar, fe wnes i gwrs meicrogredydau o'r enw Addysgu Ar-lein: Creu Cyrsiau i Ddysgwyr sy’n Oedolion gyda'r Brifysgol Agored. Roedd yn gwrs […]

Gwella ymgysylltiad myfyrwyr gan ddefnyddio Mentimeter ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwella ymgysylltiad myfyrwyr gan ddefnyddio Mentimeter ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 1 Mehefin 2022 gan Owen Spacie

Rydym wedi bod yn llunio’r Cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd am y tair blynedd diwethaf. Pan ddaeth fy nghydweithwyr o’r Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr ataf fis Medi diwethaf a […]

PeerWise yn yr Ysgol Cemeg

PeerWise yn yr Ysgol Cemeg

Postiwyd ar 13 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan James Redman Mae PeerWise yn system ar y we i fyfyrwyr greu, ateb a beirniadu cwestiynau amlddewis i gefnogi eu dysgu. Mae'r broses o awdurdodi cwestiynau a'u hopsiynau ateb […]

Cymhwysedd a Hyder Digidol

Cymhwysedd a Hyder Digidol

Postiwyd ar 1 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Marianna Majzonova a Lise Fontaine am eu prosiect gyda Myfyrwyr ar Leoliad Addysg Ddigidol Os oedd unrhyw amheuaeth erioed ynghylch pwysigrwydd datblygu cymwyseddau digidol a hyder digidol yn yr […]

Fy mhrofiad yng Nghynhadledd Panopto 2021

Fy mhrofiad yng Nghynhadledd Panopto 2021

Postiwyd ar 18 Ionawr 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Michael Hackman, Dylunydd Dysgu Es i gynhadledd Panopto eleni wyneb yn wyneb ar 9 Tachwedd. Fe wnes i fanteisio ar y cyfleoedd i rwydweithio a’r holl sesiynau Holi […]

Dadansoddeg Dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd

Dadansoddeg Dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 20 Rhagfyr 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Ers 2020, mae wedi dod yn fwyfwy heriol gweld a chefnogi ymgysylltiad ein myfyrwyr. Wrth i ni ddefnyddio cyfuniad ehangach o ddulliau o addysgu a chefnogi dysgu, yn naturiol mae […]

LinkedIn Learning – ein cyrsiau poblogaidd mis diwethaf

LinkedIn Learning – ein cyrsiau poblogaidd mis diwethaf

Postiwyd ar 3 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Ar ddechrau'r flwyddyn, dyma ni'n gwneud LinkedIn Learning ar gael yn rhad ac am ddim i ein holl staff a myfyrwyr trwy drwydded Prifysgol gyfan. Ers hynny, mae nifer o […]