Skip to main content

Addysg Ddigidol

Cwrdd â’r cydweithiwr: Cath Bushell

Cwrdd â’r cydweithiwr: Cath Bushell

Postiwyd ar 19 Ebrill 2024 gan Ela Pari Huws

Dyma Cath Bushell, Pennaeth Addysg Ddigidol yn sôn am ei swydd a'r prosiectau mae'n gweithio arnynt yn y tîm Addysg Ddigidol yn Academi Dysgu ac Addysgu Prifysgol Caerdydd. Dywedwch rywfaint […]

Popeth am y cwrs ar-lein ‘Ultra in Ultra’

Popeth am y cwrs ar-lein ‘Ultra in Ultra’

Postiwyd ar 26 Medi 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Sonia Maurer, Technolegydd Dysgu, Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.

Ailddatblygu’r cynllun Mentora Myfyrwyr gyda ni

Ailddatblygu’r cynllun Mentora Myfyrwyr gyda ni

Postiwyd ar 24 Gorffennaf 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gweithiodd Alex Stewart a Hannah Salisbury, y ddau yn Ddylunwyr Dysgu yn yr Academi Dysgu ac Addysgu ar y cyd â Carly Emsley-Jones, Rheolwr Sgiliau Academaidd a Mentora o Fywyd Myfyrwyr i ailddatblygu elfen ar-lein y cynllun Mentora Myfyrwyr.

Digifest 2023, Trawsnewid Digidol a Hyder Digidol

Digifest 2023, Trawsnewid Digidol a Hyder Digidol

Postiwyd ar 22 Mehefin 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae David Crowther, Swyddog Cymorth Technoleg Dysgu, tîm Addysg Ddigidol o fewn yr Academi Dysgu ac Addysgu, yn dweud wrthym am gynhadledd Digifest JISC y bu ynddi yn ddiweddar.

Gwasanaeth Cynnyrch Cyfryngau’r Academi Dysgu ac Addysgu: Sut mae’n gweithio?

Gwasanaeth Cynnyrch Cyfryngau’r Academi Dysgu ac Addysgu: Sut mae’n gweithio?

Postiwyd ar 30 Ionawr 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Lewis Treen, Technolegydd Dysgu yn y tîm Addysg Ddigidol yn esbonio sut mae'r Gwasanaeth Cynhyrchu Cyfryngau yn gweithio.

Meddyliau cychwynnol ar Blackboard Ultra

Meddyliau cychwynnol ar Blackboard Ultra

Postiwyd ar 7 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Tammy Laugharne, Pennaeth Busnes a'r Dyniaethau yn CUISC

Prosiect lleoliad dros yr haf – Adnoddau digidol Blackboard Ultra Amgylchedd Dysgu Digidol

Prosiect lleoliad dros yr haf – Adnoddau digidol Blackboard Ultra Amgylchedd Dysgu Digidol

Postiwyd ar 18 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

Sut wnaethon ni ddechrau'r prosiect a'r hyn a ddigwyddodd yn ystod yr wythnosau cyntaf.

Fy mhrofiad o wneud cwrs meicrogredydau gyda’r Brifysgol Agored drwy’r Llwyfan FutureLearn

Fy mhrofiad o wneud cwrs meicrogredydau gyda’r Brifysgol Agored drwy’r Llwyfan FutureLearn

Postiwyd ar 12 Awst 2022 gan Owen Spacie

David John Crowther Swyddog Cefnogi Technoleg Dysgu Yn ddiweddar, fe wnes i gwrs meicrogredydau o'r enw Addysgu Ar-lein: Creu Cyrsiau i Ddysgwyr sy’n Oedolion gyda'r Brifysgol Agored. Roedd yn gwrs […]

Gwella ymgysylltiad myfyrwyr gan ddefnyddio Mentimeter ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwella ymgysylltiad myfyrwyr gan ddefnyddio Mentimeter ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 1 Mehefin 2022 gan Owen Spacie

Rydym wedi bod yn llunio’r Cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd am y tair blynedd diwethaf. Pan ddaeth fy nghydweithwyr o’r Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr ataf fis Medi diwethaf a […]

PeerWise yn yr Ysgol Cemeg

PeerWise yn yr Ysgol Cemeg

Postiwyd ar 13 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan James Redman Mae PeerWise yn system ar y we i fyfyrwyr greu, ateb a beirniadu cwestiynau amlddewis i gefnogi eu dysgu. Mae'r broses o awdurdodi cwestiynau a'u hopsiynau ateb […]