Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Digital Education

Beth yw asesiadau dilys?

Beth yw asesiadau dilys?

Posted on 11 August 2021 by cesi

Os ydych chi eisoes wedi clywed am asesiadau dilys, byddwch chi'n gwybod nad yw'r syniad yn un newydd. Maen nhw’n un o'r dulliau mwyaf ymarferol o werthuso cyrsiau. Drwy gynnal […]

Fy mhrofiad Fforwm Partner FutureLearn

Fy mhrofiad Fforwm Partner FutureLearn

Posted on 9 August 2021 by cesi

Ysgrifennwyd gan Dewi Parry, Rheolwr Technoleg Dysgu Ar 29 Gorffennaf, cynhaliodd Futurelearn y Fforwm Partner blynyddol. I'r rhai ohonoch sy'n anghyfarwydd â Futurelearn, maent yn gwmni a phlatfform addysg ddigidol, […]

My FutureLearn Partner Forum experience

My FutureLearn Partner Forum experience

Posted on 9 August 2021 by cesi

Written by Dewi Parry, Learning Technology Manager The 29 July saw the annual Partner Forum hosted by Futurelearn. For those of you unfamiliar with Futurelearn, they are a digital education […]

‘Personal Learning Networks’ in a socially-distanced University

‘Personal Learning Networks’ in a socially-distanced University

Posted on 11 June 2021 by cesi

We learn many things from each other. Whether it is being shown how to do something by another person, or watch what they are doing themselves, or reading what they […]

Defnyddio LinkedIn Learning fel myfyriwr

Defnyddio LinkedIn Learning fel myfyriwr

Posted on 12 May 2021 by cesi

Mae un o'n Hyrwyddwyr Myfyrwyr yn siarad am eu profiad o ddefnyddio LinkedIn Learning a'r cyrsiau y byddent yn eu hargymell i fyfyrwyr eraill. Dywedwch wrthym beth yw eich enw, […]

Using LinkedIn Learning as a student

Using LinkedIn Learning as a student

Posted on 11 May 2021 by cesi

One of our Student Champions talks about their experience of using LinkedIn Learning and the courses they would recommend to other students. Tell us your name, course, and year of […]

Welcome to LinkedIn Learning!

Welcome to LinkedIn Learning!

Posted on 10 March 2021 by cesi

If you’ve already heard of LinkedIn Learning , you’ll know that it’s an online platform containing thousands of short, online courses around professional, technical, and creativity skills. New content is added every week, and whether you want to improve […]

Croeso i LinkedIn Learning!

Croeso i LinkedIn Learning!

Posted on 10 March 2021 by cesi

Os ydych eisoes wedi clywed am LinkedIn Learning, byddwch yn gwybod mai platfform ar-lein yw, sy’n cynnwys miloedd o gyrsiau byr, ar-lein ynghylch sgiliau proffesiynol, technegol a chreadigol. Ychwanegir cynnwys […]

Team Tuesdays- Meet Ada, Learning Designer

Team Tuesdays- Meet Ada, Learning Designer

Posted on 9 March 2021 by cesi

Name: Ada Huggett-FieldhouseRole: Learning Designer  What is your role in the CESI team?  I will be leading and working on exciting projects under the Digital Education Strategy and the Education and Students Strategy. Additionally, I will […]

Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Posted on 15 February 2021 by cesi

Diweddariadau o Gynhadledd Gaeaf Ar-lein ALT 2020 O ystyried bod Cynhadledd Gaeaf Ar-lein y Gymdeithas Technoleg Dysgu (ALT) wedi'i chynnal yn ddiwedd 2020, nid oedd yn syndod bod nifer o […]