Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

digital

Beth yw asesiadau dilys?

Beth yw asesiadau dilys?

Posted on 11 August 2021 by cesi

Os ydych chi eisoes wedi clywed am asesiadau dilys, byddwch chi'n gwybod nad yw'r syniad yn un newydd. Maen nhw’n un o'r dulliau mwyaf ymarferol o werthuso cyrsiau. Drwy gynnal […]

What are authentic assessments?

What are authentic assessments?

Posted on 11 August 2021 by cesi

If you’ve already heard of authentic assessments, you’ll know the idea is not new. They are one of the most practical methods of course evaluation. Authentic assessments get the students […]

Fy mhrofiad Fforwm Partner FutureLearn

Fy mhrofiad Fforwm Partner FutureLearn

Posted on 9 August 2021 by cesi

Ysgrifennwyd gan Dewi Parry, Rheolwr Technoleg Dysgu Ar 29 Gorffennaf, cynhaliodd Futurelearn y Fforwm Partner blynyddol. I'r rhai ohonoch sy'n anghyfarwydd â Futurelearn, maent yn gwmni a phlatfform addysg ddigidol, […]

‘Rhwydweithiau Dysgu Personol’ mewn Prifysgol sy’n cadw pellter cymdeithasol

‘Rhwydweithiau Dysgu Personol’ mewn Prifysgol sy’n cadw pellter cymdeithasol

Posted on 11 June 2021 by cesi

Rydym yn dysgu llawer gan ein gilydd. Boed hynny'n rhywun yn dangos i ni sut i wneud rhywbeth, neu'n gwylio beth maen nhw'n ei wneud, neu ddarllen beth maent wedi'i […]

‘Personal Learning Networks’ in a socially-distanced University

‘Personal Learning Networks’ in a socially-distanced University

Posted on 11 June 2021 by cesi

We learn many things from each other. Whether it is being shown how to do something by another person, or watch what they are doing themselves, or reading what they […]

Welcome to LinkedIn Learning!

Welcome to LinkedIn Learning!

Posted on 10 March 2021 by cesi

If you’ve already heard of LinkedIn Learning , you’ll know that it’s an online platform containing thousands of short, online courses around professional, technical, and creativity skills. New content is added every week, and whether you want to improve […]

Croeso i LinkedIn Learning!

Croeso i LinkedIn Learning!

Posted on 10 March 2021 by cesi

Os ydych eisoes wedi clywed am LinkedIn Learning, byddwch yn gwybod mai platfform ar-lein yw, sy’n cynnwys miloedd o gyrsiau byr, ar-lein ynghylch sgiliau proffesiynol, technegol a chreadigol. Ychwanegir cynnwys […]

Team Tuesdays- Meet Ada, Learning Designer

Team Tuesdays- Meet Ada, Learning Designer

Posted on 9 March 2021 by cesi

Name: Ada Huggett-FieldhouseRole: Learning Designer  What is your role in the CESI team?  I will be leading and working on exciting projects under the Digital Education Strategy and the Education and Students Strategy. Additionally, I will […]

Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Posted on 15 February 2021 by cesi

Diweddariadau o Gynhadledd Gaeaf Ar-lein ALT 2020 O ystyried bod Cynhadledd Gaeaf Ar-lein y Gymdeithas Technoleg Dysgu (ALT) wedi'i chynnal yn ddiwedd 2020, nid oedd yn syndod bod nifer o […]

ALT Winter Conference 2020, blog post 3

ALT Winter Conference 2020, blog post 3

Posted on 15 February 2021 by cesi

Updates from the ALT Online Winter Conference 2020 Given that the Association for Learning Technology (ALT) Online Winter Conference took place at the end of 2020, it was not surprising […]