Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Curriculum Development

Beth yw asesiadau dilys?

Beth yw asesiadau dilys?

Posted on 11 August 2021 by cesi

Os ydych chi eisoes wedi clywed am asesiadau dilys, byddwch chi'n gwybod nad yw'r syniad yn un newydd. Maen nhw’n un o'r dulliau mwyaf ymarferol o werthuso cyrsiau. Drwy gynnal […]

What are authentic assessments?

What are authentic assessments?

Posted on 11 August 2021 by cesi

If you’ve already heard of authentic assessments, you’ll know the idea is not new. They are one of the most practical methods of course evaluation. Authentic assessments get the students […]

Bwrw ymlaen â’r dull cyfunol

Bwrw ymlaen â’r dull cyfunol

Posted on 11 February 2021 by cesi

Er fod dechrau sesiwn academaidd 2021/22 yn ymddangos yn bell i ffwrdd nawr, gyda’r cyhoeddiad diweddar gan yr Is-Ganghellor bod y dull cyfunol o ddysgu ac addysgu “yma i aros”, […]

The blended approach is here to stay

The blended approach is here to stay

Posted on 10 February 2021 by cesi

While the start of academic session 2021/22 may seem a long way away now, and with the recent announcement from the Vice-Chancellor that the blended approach to learning and teaching […]

Team Tuesdays- Meet Andy Lloyd (Senior Curriculum Development Advisor)

Team Tuesdays- Meet Andy Lloyd (Senior Curriculum Development Advisor)

Posted on 19 January 2021 by cesi

Andy Lloyd, Senior Curriculum Development Adivsor Name: Andy Lloyd  Role:  Senior Curriculum Development Advisor – joined Cardiff University in 1992. What is your role in the CESI team?  As well as […]

Personal Tutor Profile: Emiliano Treré, School of Journalism, Media and Culture

Personal Tutor Profile: Emiliano Treré, School of Journalism, Media and Culture

Posted on 10 November 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?My name’s Emiliano Treré, I joined the […]

Proffil Tiwtor Personol: Emiliano Treré, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Proffil Tiwtor Personol: Emiliano Treré, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Posted on 10 November 2020 by cesi

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol?Fy enw i yw Emiliano Treré, ymunais […]

Personal Tutor Profile: Samantha Holloway, School of Medicine

Personal Tutor Profile: Samantha Holloway, School of Medicine

Posted on 9 November 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?I’m based within the Centre for Medical […]

Proffil Tiwtor Personol: Samantha Holloway, Ysgol Feddygaeth

Proffil Tiwtor Personol: Samantha Holloway, Ysgol Feddygaeth

Posted on 9 November 2020 by cesi

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol?Rydw i'n gweithio yn y Ganolfan Addysg […]

Personal Tutor Profile: Merideth Gattis, School of Psychology

Personal Tutor Profile: Merideth Gattis, School of Psychology

Posted on 31 July 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?I did my undergraduate studies at a […]