Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Student engagement

‘Rhwydweithiau Dysgu Personol’ mewn Prifysgol sy’n cadw pellter cymdeithasol

‘Rhwydweithiau Dysgu Personol’ mewn Prifysgol sy’n cadw pellter cymdeithasol

Posted on 11 June 2021 by cesi

Rydym yn dysgu llawer gan ein gilydd. Boed hynny'n rhywun yn dangos i ni sut i wneud rhywbeth, neu'n gwylio beth maen nhw'n ei wneud, neu ddarllen beth maent wedi'i […]

‘Personal Learning Networks’ in a socially-distanced University

‘Personal Learning Networks’ in a socially-distanced University

Posted on 11 June 2021 by cesi

We learn many things from each other. Whether it is being shown how to do something by another person, or watch what they are doing themselves, or reading what they […]

Llywio eich Cymuned Ddysgu yng Nghaerdydd

Llywio eich Cymuned Ddysgu yng Nghaerdydd

Posted on 18 May 2021 by cesi

Beth mae Cymuned Ddysgu yn ei olygu i chi? Mewn ymateb i’r cwestiwn hwnnw, efallai eich bod yn gofyn ‘beth mae cymuned ddysgu hyd yn oed yn ei olygu?’ Mae'r […]

Shaping your learning community at Cardiff

Shaping your learning community at Cardiff

Posted on 18 May 2021 by cesi

What does Learning Community mean to you? In response to that question, you might be asking ‘what does learning community even mean?’ which is something we at Cardiff are working hard to answer. Most universities define learning community as a sense of community which students and staff have within […]

Defnyddio LinkedIn Learning fel myfyriwr

Defnyddio LinkedIn Learning fel myfyriwr

Posted on 12 May 2021 by cesi

Mae un o'n Hyrwyddwyr Myfyrwyr yn siarad am eu profiad o ddefnyddio LinkedIn Learning a'r cyrsiau y byddent yn eu hargymell i fyfyrwyr eraill. Dywedwch wrthym beth yw eich enw, […]

Cardiff Pulse / Cipolwg Caerdydd

Cardiff Pulse / Cipolwg Caerdydd

Posted on 27 April 2021 by cesi

Cardiff Pulse is an agile feedback mechanism for students which will allow us to address student support needs in near real-time. https://vimeo.com/540191395/224582826c Every month until July 2021, we will be […]

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cyfathrebu â myfyrwyr

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cyfathrebu â myfyrwyr

Posted on 4 February 2021 by cesi

Mae'r ffordd rydych chi'n siarad â myfyrwyr yn dylanwadu ar y ffordd maen nhw'n derbyn eich negeseuon Mae cyfathrebu, sy'n hanfodol ar gyfer ymgysylltiad cadarnhaol â myfyrwyr, yn digwydd gyda’r […]

Top tips for communicating with students

Top tips for communicating with students

Posted on 4 February 2021 by cesi

The way you speak to students shapes the way they receive your messages Communication, which is crucial for positive student engagement, happens in the receiver, not the sender – so […]

Team Tuesdays- Meet Sophia, Student Experience Executive Officer

Team Tuesdays- Meet Sophia, Student Experience Executive Officer

Posted on 2 February 2021 by cesi

Name: Sophia Wigley   Role:  Student Experience Executive Officer – joined January 2017   What is your role in the CESI team?  I work on lots of different projects to aim to improve the student experience such […]

Team Tuesdays – Meet Lily, Administrative Assistant

Team Tuesdays – Meet Lily, Administrative Assistant

Posted on 7 January 2021 by cesi

Name: Lily Ginns Role: Administrative Assistant What is your role in the CESI team? I provide day-to-day administrative and project support to the CESI team and act as a Project Lead for the […]