Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

digital practice

Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Posted on 15 February 2021 by cesi

Diweddariadau o Gynhadledd Gaeaf Ar-lein ALT 2020 O ystyried bod Cynhadledd Gaeaf Ar-lein y Gymdeithas Technoleg Dysgu (ALT) wedi'i chynnal yn ddiwedd 2020, nid oedd yn syndod bod nifer o […]

ALT Winter Conference 2020, blog post 3

ALT Winter Conference 2020, blog post 3

Posted on 15 February 2021 by cesi

Updates from the ALT Online Winter Conference 2020 Given that the Association for Learning Technology (ALT) Online Winter Conference took place at the end of 2020, it was not surprising […]

Diffodd y dechnoleg – Ydych chi’n barod i ‘ddiffodd’?

Diffodd y dechnoleg – Ydych chi’n barod i ‘ddiffodd’?

Posted on 9 December 2020 by cesi

Mae ein perthynas â thechnoleg ddigidol a'r amgylchedd ar-lein yn teimlo bron yn naturiol erbyn hyn. Mewn termau real, fodd bynnag, mae hwn yn welliant eithaf newydd i'n bywydau bob […]

‘Techno’ Detox – Are you ready to ‘switch off’?

‘Techno’ Detox – Are you ready to ‘switch off’?

Posted on 9 December 2020 by cesi

Our relationship with digital technology and the online environment feels almost natural by now. In real terms however, this is a fairly new enhancement to our daily lives. In just a […]

Olrhain ymgysylltiad myfyrwyr ar-lein

Olrhain ymgysylltiad myfyrwyr ar-lein

Posted on 18 November 2020 by cesi

Un o brif nodau’r fframwaith dysgu digidol yw hyrwyddo ymgysylltiad myfyrwyr gyda’u dysgu, sef rhywbeth sy’n gallu bod yn fwy heriol pan fydd myfyrwyr yn astudio o bell. Fodd bynnag, […]

Tracking student engagement online

Tracking student engagement online

Posted on 18 November 2020 by cesi

One of the key aims of the digital learning framework is to promote student engagement with their learning, something which can be more challenging when students are studying remotely. However, […]

Personal Tutor Profile: Emiliano Treré, School of Journalism, Media and Culture

Personal Tutor Profile: Emiliano Treré, School of Journalism, Media and Culture

Posted on 10 November 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?My name’s Emiliano Treré, I joined the […]

Proffil Tiwtor Personol: Emiliano Treré, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Proffil Tiwtor Personol: Emiliano Treré, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Posted on 10 November 2020 by cesi

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol?Fy enw i yw Emiliano Treré, ymunais […]

Personal Tutor Profile: Samantha Holloway, School of Medicine

Personal Tutor Profile: Samantha Holloway, School of Medicine

Posted on 9 November 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?I’m based within the Centre for Medical […]

Engaging students in 2020

Engaging students in 2020

Posted on 4 November 2020 by cesi

How have the events of this year changed the way we need to engage with students? Collaborating with students to help shape their university experience is more critical than ever […]