Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Cwrdd ag Ada Huggett-Fieldhouse, ein Uwch Ddatblygwr Addysg

Ein tîm

Cwrdd ag Ada Huggett-Fieldhouse, ein Uwch Ddatblygwr Addysg

Postiwyd ar 29 Ionawr 2024 gan Ela Pari Huws

Dyma Ada Huggett-Fieldhouse, Uwch Ddatblygwr Addysg yn ein Gwasanaeth Datblygu Addysg, i sôn mwy am ei rôl a’r prosiectau mae’n gweithio arnynt yn yr Academi Dysgu ac Addysgu. Dywedwch wrthym […]

Ymgysylltu a myfyrwyr

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 2023

Postiwyd ar 24 Ionawr 2024 gan Ela Pari Huws

Llongyfarchiadau i Holly Chung, David Anley a Sachi Mahabale ar fod yn Hyrwyddwyr Myfyrwyr y mis ar gyfer Hydref, Tachwedd a Rhagfyr. Mae gan Holly (Chwith), David (Canol) a Sachi […]

Cymrodoriaethau Addysg

Myfyrio ar ddigwyddiad mis Tachwedd yng nghyfres seminarau Gwobr Rhagoriaeth Addysgu Cydweithredol (CATE) a’r Cymrodyr Addysgu Cenedlaethol (NTF) yng nghwmni’r unig dîm o Brifysgol Caerdydd a enillodd wobr, a hynny dan arweiniad Dr Wendy Ivins

Postiwyd ar 10 Ionawr 2024 gan Sabrina Toumi

Ysgrifennwyd gan Dr Wendy Ivins, Dr Kathryn Jones; Dr Nathan Jones a Dr Jenny Highfield o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg; ac Emmajane Milton, Athro Ymarfer Addysgol. Yn ein digwyddiad ar-lein […]

Ymgysylltu a myfyrwyr

Fy mhrofiad o Ddathlu Interniaethau Myfyrwyr ar y Campws – gan Helen Spittle

Postiwyd ar 14 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

Gan fy mod i’n Gyfarwyddwr yr Academi Ddysgu ac Addysgu, ro’n i’n falch iawn o weld cynifer o fyfyrwyr a chydweithwyr yn dod ynghyd i ddathlu’r myfyrwyr hynny sydd wedi […]

 
Sut orau i gefnogi myfyrwyr i archwilio syniadau’n fanwl – dilyniannu’r broses o ddatblygu gwybodaeth gan ddefnyddio cysyniadau trothwy Gan Heather Pennington

Sut orau i gefnogi myfyrwyr i archwilio syniadau’n fanwl – dilyniannu’r broses o ddatblygu gwybodaeth gan ddefnyddio cysyniadau trothwy Gan Heather Pennington

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

Un nod sylfaenol o fod yn addysgwr yw meithrin sgiliau, agweddau, a gwybodaeth yn ein myfyrwyr (Entwistle 2009). Mae cyflawni hyn yn golygu rhoi dulliau effeithiol iddynt archwilio cysyniadau'n drylwyr. […]

Addysg Gynhwysol: Blog Anabledd a Dyslecsia ar gyfer Cyfathrebu – Dr Ceri Morris

Addysg Gynhwysol: Blog Anabledd a Dyslecsia ar gyfer Cyfathrebu – Dr Ceri Morris

Postiwyd ar 11 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

“Rwy’n teimlo fel na alla i ofyn, bydd ai’n mynd ar nerfau pobl, a byddan nhw’n meddwl fy mod i'n dwp.” “Y peth mwyaf rhwystredig yw cyrraedd darlithoedd yn hwyr, […]

‘Dewch i adnabod eich Darlithydd’ – cyfres o bodlediadau

‘Dewch i adnabod eich Darlithydd’ – cyfres o bodlediadau

Postiwyd ar 11 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

  Gan Vikesh Chhabria, Darlithydd yn Ysgol y Biowyddorau. Ydych wedi clywed y cwestiynau canlynol gan y rhai rydych chi’n eu tiwtora: “Byddwn i wrth fy modd yn gwneud Doethuriaeth […]

Myfyrio ar ein cyfres o seminarau Hydref Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol (NTF) gyda Dr Rob Wilson.

Myfyrio ar ein cyfres o seminarau Hydref Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol (NTF) gyda Dr Rob Wilson.

Postiwyd ar 13 Tachwedd 2023 gan Charlotte Tinnuche

Ysgrifennwyd gan Dr Rob Wilson, Darllenydd yn yr Ysgol Mathemateg a'r Athro Emmajane Milton, Athro mewn Ymarfer Addysgol.

Parchu Llais y Myfyrwyr

Parchu Llais y Myfyrwyr

Postiwyd ar 1 Tachwedd 2023 gan Charlotte Tinnuche

Dyma'r Athro Luke Sloan yn rhannu ei farn ar yr heriau sy'n ymwneud â llais y myfyrwyr ym myd Addysg Uwch.

Cwrdd â Bettie Heatley, ein Swyddog Gweinyddol

Cwrdd â Bettie Heatley, ein Swyddog Gweinyddol

Postiwyd ar 31 Hydref 2023 gan Charlotte Tinnuche

Rwy'n Swyddog Gweinyddol yn nhîm Prosiectau a Gweithrediadau'r Academi Dysgu ac Addysgu ond rwy'n gweithio yn unig ar y Rhaglenni Cymrodoriaethau Addysg.