Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Hyrwyddwr Myfyriwr y mis – Chwefror

Ymgysylltu a myfyrwyr

Hyrwyddwr Myfyriwr y mis – Chwefror

Postiwyd ar 27 Mawrth 2023 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Russelle, sydd wedi cael ei ddyfarnu'n Hyrwyddwr Myfyriwr y Mis ar gyfer mis Chwefror.

Ymgysylltu a myfyrwyr

Hyrwyddwr Myfyrwyr y Mis – Ionawr

Postiwyd ar 16 Chwefror 2023 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Alydia Scott a Lyla Khan sydd wedi cael eu henwi’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Ionawr

Cymrodoriaethau Addysg

Rhannu Ymarfer Addysgol yn Fyfyriol (RhYAF) yw ein ffordd newydd o gynnal ‘adolygiadau gan gymheiriaid’

Postiwyd ar 30 Ionawr 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae’r tîm Cymrodoriaethau Addysg yn dweud mwy wrthym pam ein bod wedi dewis canolbwyntio ar RSEP, sy’n eistedd ar y sbectrwm mwy ffurfiannol o adolygu a myfyrio ar arfer.

Addysg Ddigidol

Gwasanaeth Cynnyrch Cyfryngau’r Academi Dysgu ac Addysgu: Sut mae’n gweithio?

Postiwyd ar 30 Ionawr 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Lewis Treen, Technolegydd Dysgu yn y tîm Addysg Ddigidol yn esbonio sut mae'r Gwasanaeth Cynhyrchu Cyfryngau yn gweithio.

 
Dysgwch am Launchpad

Dysgwch am Launchpad

Postiwyd ar 10 Ionawr 2023 gan Charlotte Tinnuche

gan Dr Alyson Lewis, Ddarlithydd mewn Datblygu Addysg

Hyrwyddwr Myfyriwr y Mis – Rhagfyr

Hyrwyddwr Myfyriwr y Mis – Rhagfyr

Postiwyd ar 21 Rhagfyr 2022 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Iwan Taylor-Evans am fod yn Bencampwr Myfyrwyr y mis Rhagfyr.

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis – Tachwedd

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis – Tachwedd

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2022 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Deepika ac Emily, sydd wedi cael eu henwi’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Tachwedd.

Addysg gynhwysol: sut rydym yn galluogi pob myfyriwr i wireddu ei botensial?

Addysg gynhwysol: sut rydym yn galluogi pob myfyriwr i wireddu ei botensial?

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Dr Ceri Morris, Darlithydd mewn Datblygiad Addysg

Llongyfarchiadau i Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Llongyfarchiadau i Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Postiwyd ar 29 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Yr Athro Andrew Roberts Deon Astudiaethau Israddedig, Coleg Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn dathlu newid trawsffurfiol yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a'r Amgylchedd.

Datblygu sesiynau addysgu a dysgu: deall addysgeg, andragogeg a hewtagogeg

Datblygu sesiynau addysgu a dysgu: deall addysgeg, andragogeg a hewtagogeg

Postiwyd ar 28 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Laura Barritt, Darlithydd Datblygu Addysg