Skip to main content
Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd

Postiadau blog diweddaraf

Llongyfarchiadau i Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Dathlu rhagoriaeth addysgu

Llongyfarchiadau i Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Postiwyd ar 29 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Yr Athro Andrew Roberts Deon Astudiaethau Israddedig, Coleg Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn dathlu newid trawsffurfiol yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a'r Amgylchedd.

Cymrodoriaethau Addysg

Datblygu sesiynau addysgu a dysgu: deall addysgeg, andragogeg a hewtagogeg

Postiwyd ar 28 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Laura Barritt, Darlithydd Datblygu Addysg

Datblygu cwricwlwm

Cymryd rhan yn ein gweithdai DPP Tiwtora Personol

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Dyma Ann McManus, Swyddog Dylunio'r Cwricwlwm yn yr Academi Dysgu ac Addysgu yn dweud wrthym am y gweithdai tiwtora personol y mae'n eu hwyluso: Tiwtora Personol 1 – hanfodion a Thiwtora Personol 2 – yr heriau.

Ymgysylltu a myfyrwyr

Fy Mhrofiad Dathlu Interniaethau Myfyrwyr ar y Campws – gan Claire Morgan

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Fel Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr, ro'n i'n falch iawn o weld cymaint o fyfyrwyr a chydweithwyr yn dod ynghyd i ddathlu'r myfyrwyr sydd wedi bod ar leoliad Interniaeth […]

 
Dyma Emmajane Milton, Partner Academaidd newydd

Dyma Emmajane Milton, Partner Academaidd newydd

Postiwyd ar 23 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Emmajane Milton, Partner Academaidd ar gyfer DPP Academaidd a Chymrodoriaethau

Meddyliau cychwynnol ar Blackboard Ultra

Meddyliau cychwynnol ar Blackboard Ultra

Postiwyd ar 7 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Tammy Laugharne, Pennaeth Busnes a'r Dyniaethau yn CUISC

Hyrwyddwr Myfyrwyr y Mis – Hannah Doe

Hyrwyddwr Myfyrwyr y Mis – Hannah Doe

Postiwyd ar 31 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Hannah Doe, sydd wedi ennill Pencampwr y Mis ar gyfer mis Hydref.

Ymarferion Myfyriol ac Addysgeg Gwerin

Ymarferion Myfyriol ac Addysgeg Gwerin

Postiwyd ar 20 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

gan Michael Willett, Arweinydd Rhaglen Cymrodoriaeth Gyswllt

Dewch i gwrdd â Dr Kate Gilliver, un o’n Partneriaid Academaidd newydd

Dewch i gwrdd â Dr Kate Gilliver, un o’n Partneriaid Academaidd newydd

Postiwyd ar 19 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

Fi yw'r Partner Academaidd ar gyfer Asesu a Rhoi Adborth.

Prosiect lleoliad dros yr haf – Adnoddau digidol Blackboard Ultra Amgylchedd Dysgu Digidol

Prosiect lleoliad dros yr haf – Adnoddau digidol Blackboard Ultra Amgylchedd Dysgu Digidol

Postiwyd ar 18 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

Sut wnaethon ni ddechrau'r prosiect a'r hyn a ddigwyddodd yn ystod yr wythnosau cyntaf.