Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Arwain ym maes dysgu ac addysgu

Arwain ym maes dysgu ac addysgu

Postiwyd ar 11 Mehefin 2024 gan Ela Pari Huws

Yn y blog hwn, mae Jennifer Pike, Uwch-gymrawd a Phennaeth Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd yn myfyrio ar Arwain ym maes Dysgu ac Addysgu. Y llynedd cwblheuais i Raglen Cymrodoriaethau […]

Hyrwyddwyr MyfyrwyrYmgysylltu a myfyrwyr

Hyrwyddwr Myfyrwyr y mis: Ebrill

Postiwyd ar 31 Mai 2024 gan Ela Pari Huws

Llongyfarchaidau mawr i Agbo Pethiyagoda, ein Hyrwyddwr Myfyrwyr y mis ar gyfer Ebrill.   Mae ymroddiad Abbo i'w waith yn ogystal â’i gyfeillgarwch a’i agwedd gadarnhaol a hawddgar, wedi gwneud argraff […]

Cymrodoriaethau Addysg

Myfyrio ar ein digwyddiad mis Mai yn y gyfres seminarau Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) gyda Nigel Francis

Postiwyd ar 30 Mai 2024 gan Ela Pari Huws

Ysgrifennwyd gan Dr Nigel Francis, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol y Biowyddorau a'r Athro Emmajane Milton, Athro mewn Ymarfer Addysgol. Cawson ni sesiwn drafod wych a diddorol arall ar y 15 […]

Ein tîm

Cwrdd â’r cydweithiwr: Rachel Johns

Postiwyd ar 30 Mai 2024 gan Ela Pari Huws

Rachel Johns, Datblygwr Addysg y Prosiect Addysg Gynhwysol sydd yn sôn wrthym ni am ei rôl a'r prosiectau mae'n gweithio arnynt yn yr Academi Dysgu ac Addysgu. Dywedwch rywfaint wrthon […]

 
Cwrdd â’r cydweithiwr: Cath Bushell

Cwrdd â’r cydweithiwr: Cath Bushell

Postiwyd ar 19 Ebrill 2024 gan Ela Pari Huws

Dyma Cath Bushell, Pennaeth Addysg Ddigidol yn sôn am ei swydd a'r prosiectau mae'n gweithio arnynt yn y tîm Addysg Ddigidol yn Academi Dysgu ac Addysgu Prifysgol Caerdydd. Dywedwch rywfaint […]

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y mis: Mis Mawrth

Hyrwyddwyr Myfyrwyr y mis: Mis Mawrth

Postiwyd ar 18 Ebrill 2024 gan Ela Pari Huws

Llongyfarchiadau i Tobias Gadsby a Denise Mayande, sy'n Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis ar gyfer mis Mawrth.  Mae Tobias Gadsby a Denise Mayande ill dau wedi bod yn allweddol wrth helpu […]

Myfyrio ar ddigwyddiad mis Mawrth yng Nghyfres seminarau Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yng nghwmni James Field

Myfyrio ar ddigwyddiad mis Mawrth yng Nghyfres seminarau Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yng nghwmni James Field

Postiwyd ar 11 Ebrill 2024 gan Ela Pari Huws

Ysgrifennwyd gan yr Athro James Field, Athro Deintyddiaeth Adferol ac Addysg Ddeintyddol a’r Athro Emmajane Milton, Athro Ymarfer Addysgol  Cawson ni sesiwn drafod arall a oedd yn ysgogi’r meddwl ar 20 […]

Mentrau iechyd meddwl a lles ym maes Addysg Uwch y DU

Mentrau iechyd meddwl a lles ym maes Addysg Uwch y DU

Postiwyd ar 12 Mawrth 2024 gan Ela Pari Huws

Mae Cristina Higuera Martín, Datblygwr Addysg yn y Gwasanaeth Datblygu Addysg yn amlinellu’r dulliau strategol cyfredol ac arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn sector addysg uwch y DU. Eu bwriad […]

Myfyrio ar ein digwyddiad Chwefror yng nghyfres seminarau Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) gydag Emmajane Milton

Myfyrio ar ein digwyddiad Chwefror yng nghyfres seminarau Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) gydag Emmajane Milton

Postiwyd ar 12 Mawrth 2024 gan Ela Pari Huws

Gan Dr Nathan Roberts, Rheolwr Rhaglen y Cymrodoriaethau, LTA a’r Athro Emmajane Milton, Athro Ymarfer Addysgol Cawson ni sesiwn drafod arall a oedd yn ysgogi’r meddwl ar 21 Chwefror 2024 […]

Creu profiadau dysgu sy’n ennyn diddordeb ym maes Addysg Uwch: rôl cerddoriaeth

Creu profiadau dysgu sy’n ennyn diddordeb ym maes Addysg Uwch: rôl cerddoriaeth

Postiwyd ar 7 Mawrth 2024 gan Ela Pari Huws

Yn y blog isod mae Michael Willett o Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd yn archwilio rôl cerddoriaeth mewn ennyn diddordeb ym maes Addysg Uwch. Mae llawer o ffyrdd y gallwn […]