Skip to main content

Cymrodoriaethau Addysg

Myfyrio ar ein digwyddiad mis Mai yn y gyfres seminarau Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) gyda Nigel Francis

Myfyrio ar ein digwyddiad mis Mai yn y gyfres seminarau Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) gyda Nigel Francis

Postiwyd ar 30 Mai 2024 gan Ela Pari Huws

Ysgrifennwyd gan Dr Nigel Francis, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol y Biowyddorau a'r Athro Emmajane Milton, Athro mewn Ymarfer Addysgol. Cawson ni sesiwn drafod wych a diddorol arall ar y 15 […]

Myfyrio ar ddigwyddiad mis Mawrth yng Nghyfres seminarau Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yng nghwmni James Field

Myfyrio ar ddigwyddiad mis Mawrth yng Nghyfres seminarau Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yng nghwmni James Field

Postiwyd ar 11 Ebrill 2024 gan Ela Pari Huws

Ysgrifennwyd gan yr Athro James Field, Athro Deintyddiaeth Adferol ac Addysg Ddeintyddol a’r Athro Emmajane Milton, Athro Ymarfer Addysgol  Cawson ni sesiwn drafod arall a oedd yn ysgogi’r meddwl ar 20 […]

Myfyrio ar ein digwyddiad Chwefror yng nghyfres seminarau Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) gydag Emmajane Milton

Myfyrio ar ein digwyddiad Chwefror yng nghyfres seminarau Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) gydag Emmajane Milton

Postiwyd ar 12 Mawrth 2024 gan Ela Pari Huws

Gan Dr Nathan Roberts, Rheolwr Rhaglen y Cymrodoriaethau, LTA a’r Athro Emmajane Milton, Athro Ymarfer Addysgol Cawson ni sesiwn drafod arall a oedd yn ysgogi’r meddwl ar 21 Chwefror 2024 […]

Dysgu gydol oes – deall rôl addysg uwch mewn cynaliadwyedd

Dysgu gydol oes – deall rôl addysg uwch mewn cynaliadwyedd

Postiwyd ar 4 Mawrth 2024 gan Ela Pari Huws

Mae Prifysgol Caerdydd yn dathlu Wythnos Cynaliadwyedd rhwng y 4-8 Mawrth 2024. Rydym yn falch o rannu'r blog isod gan Laura Barritt, o'r Tîm Cymrodoriaethau Addysg, Yr Academi Dysgu ac […]

Myfyrio ar ddigwyddiad mis Tachwedd yng nghyfres seminarau Gwobr Rhagoriaeth Addysgu Cydweithredol (CATE) a’r Cymrodyr Addysgu Cenedlaethol (NTF) yng nghwmni’r unig dîm o Brifysgol Caerdydd a enillodd wobr, a hynny dan arweiniad Dr Wendy Ivins

Myfyrio ar ddigwyddiad mis Tachwedd yng nghyfres seminarau Gwobr Rhagoriaeth Addysgu Cydweithredol (CATE) a’r Cymrodyr Addysgu Cenedlaethol (NTF) yng nghwmni’r unig dîm o Brifysgol Caerdydd a enillodd wobr, a hynny dan arweiniad Dr Wendy Ivins

Postiwyd ar 10 Ionawr 2024 gan Sabrina Toumi

Ysgrifennwyd gan Dr Wendy Ivins, Dr Kathryn Jones; Dr Nathan Jones a Dr Jenny Highfield o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg; ac Emmajane Milton, Athro Ymarfer Addysgol. Yn ein digwyddiad ar-lein […]

Myfyrio ar ein cyfres o seminarau Hydref Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol (NTF) gyda Dr Rob Wilson.

Myfyrio ar ein cyfres o seminarau Hydref Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol (NTF) gyda Dr Rob Wilson.

Postiwyd ar 13 Tachwedd 2023 gan Charlotte Tinnuche

Ysgrifennwyd gan Dr Rob Wilson, Darllenydd yn yr Ysgol Mathemateg a'r Athro Emmajane Milton, Athro mewn Ymarfer Addysgol.

Parchu Llais y Myfyrwyr

Parchu Llais y Myfyrwyr

Postiwyd ar 1 Tachwedd 2023 gan Charlotte Tinnuche

Dyma'r Athro Luke Sloan yn rhannu ei farn ar yr heriau sy'n ymwneud â llais y myfyrwyr ym myd Addysg Uwch.

Myfyrio ar ein seminar cyntaf yn ein cyfres Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) newydd gyda Dr Emma Yhnell

Myfyrio ar ein seminar cyntaf yn ein cyfres Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) newydd gyda Dr Emma Yhnell

Postiwyd ar 12 Hydref 2023 gan Charlotte Tinnuche

Ysgrifennwyd gan Dr Emma Yhnell, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol y Biowyddorau a'r Athro Emmajane Milton, Athro mewn Ymarfer Addysgol.

Pontio i’r brifysgol: heriau (ail)becynnu gwybodaeth

Pontio i’r brifysgol: heriau (ail)becynnu gwybodaeth

Postiwyd ar 20 Medi 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Dr Katy Jones, Uwch Ddarlithydd yn y Ganolfan Ymchwil ar Iaith a Chyfathrebu, sylfaenydd a Chyfarwyddwr y Ganolfan Datblygu Ysgrifennu yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ac Arweinydd Academaidd Rhaglen Uwch Gymrodoriaethau Prifysgol Caerdydd.

“Dyna’r cyfan am y tro!” Neu oes rhagor? Myfyrdodau ar ddiwedd ‘Dysgu Addysgu’

“Dyna’r cyfan am y tro!” Neu oes rhagor? Myfyrdodau ar ddiwedd ‘Dysgu Addysgu’

Postiwyd ar 21 Gorffennaf 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Michael Willett, Uwch Ddarlithydd ac arweinydd y Rhaglen Cymrodoriaeth Gysylltiol a achredwyd gan AdvanceHE a Chynllun Datblygu Cymrodyr yn myfyrio ar ddiwedd 'Dysgu i Addysgu', gan ganolbwyntio ar y Rhaglen Cymrodoriaeth Gysylltiol.