Skip to main content
Sabrina Toumi

Sabrina Toumi


Postiadau blog diweddaraf

Myfyrio ar ddigwyddiad mis Tachwedd yng nghyfres seminarau Gwobr Rhagoriaeth Addysgu Cydweithredol (CATE) a’r Cymrodyr Addysgu Cenedlaethol (NTF) yng nghwmni’r unig dîm o Brifysgol Caerdydd a enillodd wobr, a hynny dan arweiniad Dr Wendy Ivins

Myfyrio ar ddigwyddiad mis Tachwedd yng nghyfres seminarau Gwobr Rhagoriaeth Addysgu Cydweithredol (CATE) a’r Cymrodyr Addysgu Cenedlaethol (NTF) yng nghwmni’r unig dîm o Brifysgol Caerdydd a enillodd wobr, a hynny dan arweiniad Dr Wendy Ivins

Postiwyd ar 10 Ionawr 2024 gan Sabrina Toumi

Ysgrifennwyd gan Dr Wendy Ivins, Dr Kathryn Jones; Dr Nathan Jones a Dr Jenny Highfield o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg; ac Emmajane Milton, Athro Ymarfer Addysgol. Yn ein digwyddiad ar-lein […]

Fy mhrofiad o Ddathlu Interniaethau Myfyrwyr ar y Campws – gan Helen Spittle

Fy mhrofiad o Ddathlu Interniaethau Myfyrwyr ar y Campws – gan Helen Spittle

Postiwyd ar 14 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

Gan fy mod i’n Gyfarwyddwr yr Academi Ddysgu ac Addysgu, ro’n i’n falch iawn o weld cynifer o fyfyrwyr a chydweithwyr yn dod ynghyd i ddathlu’r myfyrwyr hynny sydd wedi […]

Sut orau i gefnogi myfyrwyr i archwilio syniadau’n fanwl – dilyniannu’r broses o ddatblygu gwybodaeth gan ddefnyddio cysyniadau trothwy Gan Heather Pennington

Sut orau i gefnogi myfyrwyr i archwilio syniadau’n fanwl – dilyniannu’r broses o ddatblygu gwybodaeth gan ddefnyddio cysyniadau trothwy Gan Heather Pennington

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

Un nod sylfaenol o fod yn addysgwr yw meithrin sgiliau, agweddau, a gwybodaeth yn ein myfyrwyr (Entwistle 2009). Mae cyflawni hyn yn golygu rhoi dulliau effeithiol iddynt archwilio cysyniadau'n drylwyr. […]

Addysg Gynhwysol: Blog Anabledd a Dyslecsia ar gyfer Cyfathrebu – Dr Ceri Morris

Addysg Gynhwysol: Blog Anabledd a Dyslecsia ar gyfer Cyfathrebu – Dr Ceri Morris

Postiwyd ar 11 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

“Rwy’n teimlo fel na alla i ofyn, bydd ai’n mynd ar nerfau pobl, a byddan nhw’n meddwl fy mod i'n dwp.” “Y peth mwyaf rhwystredig yw cyrraedd darlithoedd yn hwyr, […]

‘Dewch i adnabod eich Darlithydd’ – cyfres o bodlediadau

‘Dewch i adnabod eich Darlithydd’ – cyfres o bodlediadau

Postiwyd ar 11 Rhagfyr 2023 gan Sabrina Toumi

  Gan Vikesh Chhabria, Darlithydd yn Ysgol y Biowyddorau. Ydych wedi clywed y cwestiynau canlynol gan y rhai rydych chi’n eu tiwtora: “Byddwn i wrth fy modd yn gwneud Doethuriaeth […]