Skip to main content

Ein tîm

Cwrdd ag Elgan Hughes, ein Rheolwr Ymgysylltiad Myfyrwyr

Cwrdd ag Elgan Hughes, ein Rheolwr Ymgysylltiad Myfyrwyr

Postiwyd ar 4 Mawrth 2024 gan Ela Pari Huws

Dyma Elgan Hughes, Rheolwr Ymgysylltiad Myfyrwyr yn Academi Dysgu ac Addysgu Prifysgol Caerdydd yn sôn am ei rôl yn y Tîm Ymgysylltiad Myfyrwyr a'r prosiectau mae'n gweithio arnynt. Dywedwch rywfaint […]

Cwrdd ag Ada Huggett-Fieldhouse, ein Uwch Ddatblygwr Addysg

Cwrdd ag Ada Huggett-Fieldhouse, ein Uwch Ddatblygwr Addysg

Postiwyd ar 29 Ionawr 2024 gan Ela Pari Huws

Dyma Ada Huggett-Fieldhouse, Uwch Ddatblygwr Addysg yn ein Gwasanaeth Datblygu Addysg, i sôn mwy am ei rôl a’r prosiectau mae’n gweithio arnynt yn yr Academi Dysgu ac Addysgu. Dywedwch wrthym […]

Cwrdd â Bettie Heatley, ein Swyddog Gweinyddol

Cwrdd â Bettie Heatley, ein Swyddog Gweinyddol

Postiwyd ar 31 Hydref 2023 gan Charlotte Tinnuche

Rwy'n Swyddog Gweinyddol yn nhîm Prosiectau a Gweithrediadau'r Academi Dysgu ac Addysgu ond rwy'n gweithio yn unig ar y Rhaglenni Cymrodoriaethau Addysg.

Cwrdd â Kat Harris, ein Swyddog Gweinyddol

Cwrdd â Kat Harris, ein Swyddog Gweinyddol

Postiwyd ar 13 Medi 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Kat Harris, Swyddog Gweinyddol yn y tîm Prosiectau a Gweithrediadau yn dweud wrthym am ei rôl a’r prosiectau y mae’n gweithio arnynt yn yr Academi Dysgu ac Addysgu.

Cwrdd â Charis Francis, ein Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr

Cwrdd â Charis Francis, ein Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr

Postiwyd ar 1 Awst 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Charis Francis, Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr yn y tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr yn yr Academi Dysgu ac Addysgu yn dweud wrthym am ei rôl, ei phrosiectau a hanes ei gyrfa.

Cwrdd â Katie Green ein Cynorthwyydd Ymgysylltiad Myfyrwyr

Cwrdd â Katie Green ein Cynorthwyydd Ymgysylltiad Myfyrwyr

Postiwyd ar 22 Mehefin 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae ein Cynorthwyydd Ymgysylltiad Myfyrwyr, Katie Green yn dweud mwy wrthym amdani hi ei hun a’i rôl yn yr Academi Dysgu ac Addysgu.

Cwrdd â Phillip Harris, ein Cydlynydd Digwyddiadau Myfyrwyr

Cwrdd â Phillip Harris, ein Cydlynydd Digwyddiadau Myfyrwyr

Postiwyd ar 3 Mai 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Phillip Harris yn dweud wrthym am ei rôl, ei brosiectau a'i hanes gyrfa.

Dyma Sarah Lethbridge, ein Partner Academaidd newydd ym maes Dysgu Hyblyg

Dyma Sarah Lethbridge, ein Partner Academaidd newydd ym maes Dysgu Hyblyg

Postiwyd ar 3 Mai 2023 gan Charlotte Tinnuche

Darllenwch am hanes gyrfa Sarah Lethbridge, ei blaenoriaethau rôl newydd a'r hyn sy'n ei chyffroi wrth ddod yn Bartner Academaidd Dysgu Hyblyg newydd i ni.

Dyma Emmajane Milton, Partner Academaidd newydd

Dyma Emmajane Milton, Partner Academaidd newydd

Postiwyd ar 23 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Emmajane Milton, Partner Academaidd ar gyfer DPP Academaidd a Chymrodoriaethau

Dewch i gwrdd â Dr Kate Gilliver, un o’n Partneriaid Academaidd newydd

Dewch i gwrdd â Dr Kate Gilliver, un o’n Partneriaid Academaidd newydd

Postiwyd ar 19 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

Fi yw'r Partner Academaidd ar gyfer Asesu a Rhoi Adborth.