Skip to main content

Ein tîm

Cwrdd â Kat Harris, ein Swyddog Gweinyddol

Cwrdd â Kat Harris, ein Swyddog Gweinyddol

Postiwyd ar 13 Medi 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Kat Harris, Swyddog Gweinyddol yn y tîm Prosiectau a Gweithrediadau yn dweud wrthym am ei rôl a’r prosiectau y mae’n gweithio arnynt yn yr Academi Dysgu ac Addysgu.

Cwrdd â Charis Francis, ein Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr

Cwrdd â Charis Francis, ein Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr

Postiwyd ar 1 Awst 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Charis Francis, Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr yn y tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr yn yr Academi Dysgu ac Addysgu yn dweud wrthym am ei rôl, ei phrosiectau a hanes ei gyrfa.

Cwrdd â Katie Green ein Cynorthwyydd Ymgysylltiad Myfyrwyr

Cwrdd â Katie Green ein Cynorthwyydd Ymgysylltiad Myfyrwyr

Postiwyd ar 22 Mehefin 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae ein Cynorthwyydd Ymgysylltiad Myfyrwyr, Katie Green yn dweud mwy wrthym amdani hi ei hun a’i rôl yn yr Academi Dysgu ac Addysgu.

Cwrdd â Phillip Harris, ein Cydlynydd Digwyddiadau Myfyrwyr

Cwrdd â Phillip Harris, ein Cydlynydd Digwyddiadau Myfyrwyr

Postiwyd ar 3 Mai 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Phillip Harris yn dweud wrthym am ei rôl, ei brosiectau a'i hanes gyrfa.

Dyma Sarah Lethbridge, ein Partner Academaidd newydd ym maes Dysgu Hyblyg

Dyma Sarah Lethbridge, ein Partner Academaidd newydd ym maes Dysgu Hyblyg

Postiwyd ar 3 Mai 2023 gan Charlotte Tinnuche

Darllenwch am hanes gyrfa Sarah Lethbridge, ei blaenoriaethau rôl newydd a'r hyn sy'n ei chyffroi wrth ddod yn Bartner Academaidd Dysgu Hyblyg newydd i ni.

Dyma Emmajane Milton, Partner Academaidd newydd

Dyma Emmajane Milton, Partner Academaidd newydd

Postiwyd ar 23 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Emmajane Milton, Partner Academaidd ar gyfer DPP Academaidd a Chymrodoriaethau

Dewch i gwrdd â Dr Kate Gilliver, un o’n Partneriaid Academaidd newydd

Dewch i gwrdd â Dr Kate Gilliver, un o’n Partneriaid Academaidd newydd

Postiwyd ar 19 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

Fi yw'r Partner Academaidd ar gyfer Asesu a Rhoi Adborth.

Un o’n Partneriaid Academaidd newydd, Dr Angharad Naylor

Un o’n Partneriaid Academaidd newydd, Dr Angharad Naylor

Postiwyd ar 23 Medi 2022 gan ltacademy

Dr Angharad Naylor, Partner Academaidd, Cymorth Dysgu Personol

Cyfarfod y tîm – Dr Huw Williams

Cyfarfod y tîm – Dr Huw Williams

Postiwyd ar 29 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Beth yw eich rôl? Mae hynny'n dibynnu ar ba ddiwrnod y gofynnwch! Yn y bôn, mae'n ymwneud â hyrwyddo ffyrdd o weithio'n ddwyieithog ar draws y Brifysgol ac felly gall […]

Cyfarfod y tîm – Catrin Jones

Cyfarfod y tîm – Catrin Jones

Postiwyd ar 26 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Beth yw eich rôl? Rwy’n gweithio gyda Deon y Gymraeg a changen Coleg Cymraeg Cenedlaethol Prifysgol Caerdydd i gyflawni amcanion strategaeth y Gymraeg, Yr Alwad, a lansiwyd ym mis Mawrth […]