Skip to main content
Charlotte Tinnuche

Charlotte Tinnuche


Postiadau blog diweddaraf

Myfyrio ar ein cyfres o seminarau Hydref Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol (NTF) gyda Dr Rob Wilson.

Myfyrio ar ein cyfres o seminarau Hydref Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol (NTF) gyda Dr Rob Wilson.

Postiwyd ar 13 Tachwedd 2023 gan Charlotte Tinnuche

Ysgrifennwyd gan Dr Rob Wilson, Darllenydd yn yr Ysgol Mathemateg a'r Athro Emmajane Milton, Athro mewn Ymarfer Addysgol.

Parchu Llais y Myfyrwyr

Parchu Llais y Myfyrwyr

Postiwyd ar 1 Tachwedd 2023 gan Charlotte Tinnuche

Dyma'r Athro Luke Sloan yn rhannu ei farn ar yr heriau sy'n ymwneud â llais y myfyrwyr ym myd Addysg Uwch.

Cwrdd â Bettie Heatley, ein Swyddog Gweinyddol

Cwrdd â Bettie Heatley, ein Swyddog Gweinyddol

Postiwyd ar 31 Hydref 2023 gan Charlotte Tinnuche

Rwy'n Swyddog Gweinyddol yn nhîm Prosiectau a Gweithrediadau'r Academi Dysgu ac Addysgu ond rwy'n gweithio yn unig ar y Rhaglenni Cymrodoriaethau Addysg.

Myfyrio ar ein seminar cyntaf yn ein cyfres Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) newydd gyda Dr Emma Yhnell

Myfyrio ar ein seminar cyntaf yn ein cyfres Cymrawd Addysgu Cenedlaethol (NTF) newydd gyda Dr Emma Yhnell

Postiwyd ar 12 Hydref 2023 gan Charlotte Tinnuche

Ysgrifennwyd gan Dr Emma Yhnell, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol y Biowyddorau a'r Athro Emmajane Milton, Athro mewn Ymarfer Addysgol.

Popeth am y cwrs ar-lein ‘Ultra in Ultra’

Popeth am y cwrs ar-lein ‘Ultra in Ultra’

Postiwyd ar 26 Medi 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Sonia Maurer, Technolegydd Dysgu, Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.

Pontio i’r brifysgol: heriau (ail)becynnu gwybodaeth

Pontio i’r brifysgol: heriau (ail)becynnu gwybodaeth

Postiwyd ar 20 Medi 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Dr Katy Jones, Uwch Ddarlithydd yn y Ganolfan Ymchwil ar Iaith a Chyfathrebu, sylfaenydd a Chyfarwyddwr y Ganolfan Datblygu Ysgrifennu yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ac Arweinydd Academaidd Rhaglen Uwch Gymrodoriaethau Prifysgol Caerdydd.

Cwrdd â Kat Harris, ein Swyddog Gweinyddol

Cwrdd â Kat Harris, ein Swyddog Gweinyddol

Postiwyd ar 13 Medi 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Kat Harris, Swyddog Gweinyddol yn y tîm Prosiectau a Gweithrediadau yn dweud wrthym am ei rôl a’r prosiectau y mae’n gweithio arnynt yn yr Academi Dysgu ac Addysgu.

Adborth am/ar gyfer dysgu: Creu ffordd gyffredin o feddwl a thrafod adborth

Adborth am/ar gyfer dysgu: Creu ffordd gyffredin o feddwl a thrafod adborth

Postiwyd ar 23 Awst 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Natalie Forde-Leaves, Dr Michael Willett ac Andy Lloyd o'r Academi Dysgu ac Addysgu.

Cwrdd â Charis Francis, ein Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr

Cwrdd â Charis Francis, ein Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr

Postiwyd ar 1 Awst 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Charis Francis, Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr yn y tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr yn yr Academi Dysgu ac Addysgu yn dweud wrthym am ei rôl, ei phrosiectau a hanes ei gyrfa.

Llais y Myfyrwyr mewn Addysg Uwch: Byd Newydd

Llais y Myfyrwyr mewn Addysg Uwch: Byd Newydd

Postiwyd ar 28 Gorffennaf 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Maksymilian Karczmar, Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr, Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.