Skip to main content
Charlotte Tinnuche

Charlotte Tinnuche


Postiadau blog diweddaraf

Popeth am y cwrs ar-lein ‘Ultra in Ultra’

Popeth am y cwrs ar-lein ‘Ultra in Ultra’

Postiwyd ar 26 Medi 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Sonia Maurer, Technolegydd Dysgu, Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.

Pontio i’r brifysgol: heriau (ail)becynnu gwybodaeth

Pontio i’r brifysgol: heriau (ail)becynnu gwybodaeth

Postiwyd ar 20 Medi 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Dr Katy Jones, Uwch Ddarlithydd yn y Ganolfan Ymchwil ar Iaith a Chyfathrebu, sylfaenydd a Chyfarwyddwr y Ganolfan Datblygu Ysgrifennu yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ac Arweinydd Academaidd Rhaglen Uwch Gymrodoriaethau Prifysgol Caerdydd.

Cwrdd â Kat Harris, ein Swyddog Gweinyddol

Cwrdd â Kat Harris, ein Swyddog Gweinyddol

Postiwyd ar 13 Medi 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Kat Harris, Swyddog Gweinyddol yn y tîm Prosiectau a Gweithrediadau yn dweud wrthym am ei rôl a’r prosiectau y mae’n gweithio arnynt yn yr Academi Dysgu ac Addysgu.

Adborth am/ar gyfer dysgu: Creu ffordd gyffredin o feddwl a thrafod adborth

Adborth am/ar gyfer dysgu: Creu ffordd gyffredin o feddwl a thrafod adborth

Postiwyd ar 23 Awst 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Natalie Forde-Leaves, Dr Michael Willett ac Andy Lloyd o'r Academi Dysgu ac Addysgu.

Cwrdd â Charis Francis, ein Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr

Cwrdd â Charis Francis, ein Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr

Postiwyd ar 1 Awst 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Charis Francis, Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr yn y tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr yn yr Academi Dysgu ac Addysgu yn dweud wrthym am ei rôl, ei phrosiectau a hanes ei gyrfa.

Llais y Myfyrwyr mewn Addysg Uwch: Byd Newydd

Llais y Myfyrwyr mewn Addysg Uwch: Byd Newydd

Postiwyd ar 28 Gorffennaf 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Maksymilian Karczmar, Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr, Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.

Rhesymau dros ymchwil i iechyd meddwl a lles ym maes addysg uwch yn y DU

Rhesymau dros ymchwil i iechyd meddwl a lles ym maes addysg uwch yn y DU

Postiwyd ar 27 Gorffennaf 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Cristina Higuera Martín, Datblygwr Addysg yn y Gwasanaeth Datblygu Addysg yn amlinellu’r rhesymau sy'n llunio dulliau strategol ac arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth ym maes addysg uwch y DU i atal neu fynd i'r afael â materion lles meddwl, ac i hyrwyddo profiad dysgu ac addysgu iach a chadarnhaol i bawb.

Ailddatblygu’r cynllun Mentora Myfyrwyr gyda ni

Ailddatblygu’r cynllun Mentora Myfyrwyr gyda ni

Postiwyd ar 24 Gorffennaf 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gweithiodd Alex Stewart a Hannah Salisbury, y ddau yn Ddylunwyr Dysgu yn yr Academi Dysgu ac Addysgu ar y cyd â Carly Emsley-Jones, Rheolwr Sgiliau Academaidd a Mentora o Fywyd Myfyrwyr i ailddatblygu elfen ar-lein y cynllun Mentora Myfyrwyr.

“Dyna’r cyfan am y tro!” Neu oes rhagor? Myfyrdodau ar ddiwedd ‘Dysgu Addysgu’

“Dyna’r cyfan am y tro!” Neu oes rhagor? Myfyrdodau ar ddiwedd ‘Dysgu Addysgu’

Postiwyd ar 21 Gorffennaf 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Michael Willett, Uwch Ddarlithydd ac arweinydd y Rhaglen Cymrodoriaeth Gysylltiol a achredwyd gan AdvanceHE a Chynllun Datblygu Cymrodyr yn myfyrio ar ddiwedd 'Dysgu i Addysgu', gan ganolbwyntio ar y Rhaglen Cymrodoriaeth Gysylltiol.

Fy mhrofiad o’r Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr eleni 

Fy mhrofiad o’r Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr eleni 

Postiwyd ar 27 Mehefin 2023 gan Charlotte Tinnuche

Emyr Kreishan, un o'n Hyrwyddwyr Myfyrwyr a fu’n rhan o’r Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr, llwyddiannus, ar 19 Ebrill, sy’n rhannu ei brofiadau.