Skip to main content

Ein tîmYmgysylltu a myfyrwyr

Cwrdd â Phillip Harris, ein Cydlynydd Digwyddiadau Myfyrwyr

3 Mai 2023
Person standing and smiling

Dywedwch wrthym am hanes eich gyrfa

Phillip Harris ydw i a dechreuais weithio yn y brifysgol 16.5 mlynedd yn ôl, gan weithio’n rhan-amser mewn caffi i ddechrau tra roeddwn i’n astudio. Yna symudais i rôl digwyddiadau gan drefnu cynadleddau academaidd rhyngwladol, cyn ymuno â’r Academi Dysgu ac Addysgu yn 2022 fel Cydlynydd Digwyddiadau Myfyrwyr yn y tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr.

Beth mae dy rôl yn ei gynnwys a faint o amser wyt ti wedi bod yn y rôl?

Cyflwynwyd fy rôl yn 2022 ac mae’n cynnwys datblygu a gweithredu cyfres o ddigwyddiadau sy’n canolbwyntio ar wella profiad myfyrwyr, adeiladu cymunedau, a dathlu rhagoriaeth dysgu ac addysgu.

Rwyf hefyd yn datblygu sesiynau rhaglen DPP ac yn cefnogi deunyddiau i gynorthwyo cydweithwyr y mae eu rôl yn cynnwys hwyluso digwyddiadau myfyrwyr.

Pa brosiectau/tasgau ydych chi’n gweithio arnyn nhw yn eich rôl ar hyn o bryd?

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio ar bortffolio o ddigwyddiadau i’w cynnal drwy gydol y flwyddyn academaidd, gan ganolbwyntio ar ddigwyddiadau partner myfyrwyr effaith uchel gan gynnwys Gŵyl Ddysgu Myfyrwyr a Digwyddiad Dathlu Partner Myfyrwyr.

Beth wyt ti’n ei wneud yn dy amser hamdden?

Yn fy amser hamdden rwy’n mwynhau cerdded, gwylio pêl-droed a goryfed teledu.