Skip to main content

Cymrodoriaethau Addysg

“Dyna’r cyfan am y tro!” Neu oes rhagor? Myfyrdodau ar ddiwedd ‘Dysgu Addysgu’

“Dyna’r cyfan am y tro!” Neu oes rhagor? Myfyrdodau ar ddiwedd ‘Dysgu Addysgu’

Postiwyd ar 21 Gorffennaf 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Michael Willett, Uwch Ddarlithydd ac arweinydd y Rhaglen Cymrodoriaeth Gysylltiol a achredwyd gan AdvanceHE a Chynllun Datblygu Cymrodyr yn myfyrio ar ddiwedd 'Dysgu i Addysgu', gan ganolbwyntio ar y Rhaglen Cymrodoriaeth Gysylltiol.

Dysgu ac addysgu mewn cyd-destun Addysg Drawswladol: profiad datblygiad proffesiynol gwerthfawr

Dysgu ac addysgu mewn cyd-destun Addysg Drawswladol: profiad datblygiad proffesiynol gwerthfawr

Postiwyd ar 26 Mehefin 2023 gan Charlotte Tinnuche

Dr Alyson Lewis, Darlithydd mewn Datblygu Addysg yn yr Academi Dysgu ac Addysgu yn rhannu ei barn ar Addysg Drawswladol (TNE).

Rhaglenni Cymrodoriaeth Addysg: defnyddio dylunio dysgu’n effeithiol i gefnogi dysgu myfyrwyr

Rhaglenni Cymrodoriaeth Addysg: defnyddio dylunio dysgu’n effeithiol i gefnogi dysgu myfyrwyr

Postiwyd ar 23 Mehefin 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae Dr Nathan Roberts, Rheolwr Rhaglenni Cymrodoriaethau Addysg yn yr Academi Dysgu ac Addysgu yn egluro pwysigrwydd cynllunio dysgu i gefnogi dysgu myfyrwyr.

Adborth a dewis iaith

Adborth a dewis iaith

Postiwyd ar 2 Mai 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Michael Willett, Arweinydd Rhaglen Cymrodoriaeth Gysylltiol

Rhannu Ymarfer Addysgol yn Fyfyriol (RhYAF) yw ein ffordd newydd o gynnal ‘adolygiadau gan gymheiriaid’

Rhannu Ymarfer Addysgol yn Fyfyriol (RhYAF) yw ein ffordd newydd o gynnal ‘adolygiadau gan gymheiriaid’

Postiwyd ar 30 Ionawr 2023 gan Charlotte Tinnuche

Mae’r tîm Cymrodoriaethau Addysg yn dweud mwy wrthym pam ein bod wedi dewis canolbwyntio ar RSEP, sy’n eistedd ar y sbectrwm mwy ffurfiannol o adolygu a myfyrio ar arfer.

Dysgwch am Launchpad

Dysgwch am Launchpad

Postiwyd ar 10 Ionawr 2023 gan Charlotte Tinnuche

gan Dr Alyson Lewis, Ddarlithydd mewn Datblygu Addysg

Addysg gynhwysol: sut rydym yn galluogi pob myfyriwr i wireddu ei botensial?

Addysg gynhwysol: sut rydym yn galluogi pob myfyriwr i wireddu ei botensial?

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Dr Ceri Morris, Darlithydd mewn Datblygiad Addysg

Datblygu sesiynau addysgu a dysgu: deall addysgeg, andragogeg a hewtagogeg

Datblygu sesiynau addysgu a dysgu: deall addysgeg, andragogeg a hewtagogeg

Postiwyd ar 28 Tachwedd 2022 gan Charlotte Tinnuche

Gan Laura Barritt, Darlithydd Datblygu Addysg

Ymarferion Myfyriol ac Addysgeg Gwerin

Ymarferion Myfyriol ac Addysgeg Gwerin

Postiwyd ar 20 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

gan Michael Willett, Arweinydd Rhaglen Cymrodoriaeth Gyswllt