Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.
Cardiff Learning and Teaching Academy

Latest posts

Cardiff-UCL STEM DBER Webinars Jan – June 2021

events

Cardiff-UCL STEM DBER Webinars Jan – June 2021

Posted on 7 October 2021 by Carys Bradley-Roberts

Discipline-based STEM Education Research Webinars Organiser and host: Andrea Jimenez Dalmaroni These webinars aim to bring together an interdisciplinary community of academics and discipline-based education researchers to share results, approaches, and […]

events

Cardiff-UCL STEM DBER Webinars October – December 2021

Posted on 7 October 2021 by Carys Bradley-Roberts

Discipline-based STEM Education Research Webinars Organiser and host: Andrea Jimenez Dalmaroni These webinars aim to bring together an interdisciplinary community of academics and discipline-based education researchers to share results, approaches, […]

LT Academy Team

Q&A with Helen Spittle, Director of Education Support

Posted on 1 October 2021 by Carys Bradley-Roberts

Find out more about our Director of Education Support

L&T Conference 2021

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 – Arwain trwy esiampl: creu awyrgylch cynhwysol ar-lein

Posted on 27 August 2021 by cesi

Roedd y Prosiect Mentora Ffiseg yn hapus i drafod eu profiadau diweddar o addysgu ar-lein yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu. Bu Rosie Mellors, Cydlynydd Cenedlaethol yn siarad am y […]

 
Learning and Teaching Conference 2021 – Leading by example: creating an inclusive online space

Learning and Teaching Conference 2021 – Leading by example: creating an inclusive online space

Posted on 27 August 2021 by cesi

The Physics Mentoring Project were pleased to speak about their recent experiences in online teaching at the Learning and Teaching Conference. In the session Rosie Mellors, National Co-ordinator of the […]

Beth yw asesiadau dilys?

Beth yw asesiadau dilys?

Posted on 11 August 2021 by cesi

Os ydych chi eisoes wedi clywed am asesiadau dilys, byddwch chi'n gwybod nad yw'r syniad yn un newydd. Maen nhw’n un o'r dulliau mwyaf ymarferol o werthuso cyrsiau. Drwy gynnal […]

What are authentic assessments?

What are authentic assessments?

Posted on 11 August 2021 by cesi

If you’ve already heard of authentic assessments, you’ll know the idea is not new. They are one of the most practical methods of course evaluation. Authentic assessments get the students […]

Fy mhrofiad Fforwm Partner FutureLearn

Fy mhrofiad Fforwm Partner FutureLearn

Posted on 9 August 2021 by cesi

Ysgrifennwyd gan Dewi Parry, Rheolwr Technoleg Dysgu Ar 29 Gorffennaf, cynhaliodd Futurelearn y Fforwm Partner blynyddol. I'r rhai ohonoch sy'n anghyfarwydd â Futurelearn, maent yn gwmni a phlatfform addysg ddigidol, […]

My FutureLearn Partner Forum experience

My FutureLearn Partner Forum experience

Posted on 9 August 2021 by cesi

Written by Dewi Parry, Learning Technology Manager The 29 July saw the annual Partner Forum hosted by Futurelearn. For those of you unfamiliar with Futurelearn, they are a digital education […]

View the recordings from the Learning and Teaching Conference 2021

View the recordings from the Learning and Teaching Conference 2021

Posted on 28 July 2021 by cesi

On 1 and 2 July, we hosted the annual Learning and Teaching Conference, which featured a total of 64 online presentations and workshops. You can now access post-conference session recordings […]