Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Personal Tutors

Bwrw ymlaen â’r dull cyfunol

Bwrw ymlaen â’r dull cyfunol

Posted on 11 February 2021 by cesi

Er fod dechrau sesiwn academaidd 2021/22 yn ymddangos yn bell i ffwrdd nawr, gyda’r cyhoeddiad diweddar gan yr Is-Ganghellor bod y dull cyfunol o ddysgu ac addysgu “yma i aros”, […]

The blended approach is here to stay

The blended approach is here to stay

Posted on 10 February 2021 by cesi

While the start of academic session 2021/22 may seem a long way away now, and with the recent announcement from the Vice-Chancellor that the blended approach to learning and teaching […]

Personal Tutor Profile: Emiliano Treré, School of Journalism, Media and Culture

Personal Tutor Profile: Emiliano Treré, School of Journalism, Media and Culture

Posted on 10 November 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?My name’s Emiliano Treré, I joined the […]

Proffil Tiwtor Personol: Emiliano Treré, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Proffil Tiwtor Personol: Emiliano Treré, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Posted on 10 November 2020 by cesi

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol?Fy enw i yw Emiliano Treré, ymunais […]

Personal Tutor Profile: Samantha Holloway, School of Medicine

Personal Tutor Profile: Samantha Holloway, School of Medicine

Posted on 9 November 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?I’m based within the Centre for Medical […]

Proffil Tiwtor Personol: Samantha Holloway, Ysgol Feddygaeth

Proffil Tiwtor Personol: Samantha Holloway, Ysgol Feddygaeth

Posted on 9 November 2020 by cesi

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol?Rydw i'n gweithio yn y Ganolfan Addysg […]

Personal Tutor Profile: Merideth Gattis, School of Psychology

Personal Tutor Profile: Merideth Gattis, School of Psychology

Posted on 31 July 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?I did my undergraduate studies at a […]

Proffil Tiwtor Personol: Merideth Gattis, Ysgol Seicoleg

Proffil Tiwtor Personol: Merideth Gattis, Ysgol Seicoleg

Posted on 31 July 2020 by cesi

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol? Fe wnes i fy astudiaethau israddedig […]

Personal Tutors Online Training Module – Part 2

Personal Tutors Online Training Module – Part 2

Posted on 5 October 2017 by Gethin Rowlands

In our previous blog post we discussed the beginnings of the Personal Tutors Online Training Module project; the reason for the creation of the module, how we mapped and retrieved […]

Personal Tutors Online Training Module – Part 1

Personal Tutors Online Training Module – Part 1

Posted on 3 October 2017 by Gethin Rowlands

With over 30,000 students studying at Cardiff University, the topic of how we best support our students academically and holistically has become a prominent area for debate.  The Personal Tutoring […]