Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Blog Hyrwyddwyr y Flwyddyn

Blog Hyrwyddwyr y Flwyddyn

Postiwyd ar 28 Gorffennaf 2022 gan Owen Spacie

Blog Hyrwyddwyr y Flwyddyn Wrth i'r Cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr ddirwyn i ben ar gyfer y flwyddyn academaidd 21/22, roedd y tîm staff eisiau gwobrwyo'r Hyrwyddwyr sydd wedi mynd y tu […]

Taflu Goleuni ar Fis Hydref 2021

Taflu Goleuni ar Fis Hydref 2021

Postiwyd ar 8 Mehefin 2022 gan Owen Spacie

Taflu Goleuni ar Fis Hydref 2021 Ysgrifennwyd gan: Geena Whiteman and Phoebe Bowers. Dros y misoedd diwethaf, mae Phoebe a minnau (Geena) wedi bod yn gweithio gyda Liz Irvine o […]

Hyrwyddwyr y Mis – Jade a Shloka

Hyrwyddwyr y Mis – Jade a Shloka

Postiwyd ar 8 Mehefin 2022 gan Owen Spacie

Llongyfarchiadau i Jade a Shloka sydd wedi cael eu henwi’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Ebrill. Mae Jade wedi gwneud gwaith gwych, ac mae bob amser wedi bod yn […]

Gwella ymgysylltiad myfyrwyr gan ddefnyddio Mentimeter ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwella ymgysylltiad myfyrwyr gan ddefnyddio Mentimeter ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 1 Mehefin 2022 gan Owen Spacie

Rydym wedi bod yn llunio’r Cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd am y tair blynedd diwethaf. Pan ddaeth fy nghydweithwyr o’r Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr ataf fis Medi diwethaf a […]

Fy mhrofiad i yn Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr 2021

Fy mhrofiad i yn Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr 2021

Postiwyd ar 14 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Chloe Rideout, Swyddog Gweinyddol Roedd Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr y llynedd yn ddigwyddiad bythgofiadwy. Ar y pryd, roeddwn yn newydd i'r adran a'r cynllun, felly es i’r Arddangosfa […]

PeerWise yn yr Ysgol Cemeg

PeerWise yn yr Ysgol Cemeg

Postiwyd ar 13 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan James Redman Mae PeerWise yn system ar y we i fyfyrwyr greu, ateb a beirniadu cwestiynau amlddewis i gefnogi eu dysgu. Mae'r broses o awdurdodi cwestiynau a'u hopsiynau ateb […]

Hyrwyddwr Myfyrwyr y Mis: Geena

Hyrwyddwr Myfyrwyr y Mis: Geena

Postiwyd ar 4 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Llongyfarchiadau i Geena, sydd wedi ennill y wobr Hyrwyddwr y Mis ar gyfer mis Mawrth Ers ymgymryd â'r rôl ar ôl cyfnod y Nadolig, mae Geena wedi bod yn wych. […]

Prosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Mawrth

Prosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Mawrth

Postiwyd ar 4 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Tomos Lloyd a Joy Okeyo Rydym wedi bod yn gweithio ar Brosiect Llais Myfyrwyr yn ENCAP gyda Robert Meredith o’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth (ENCAP). Nod y […]

Cymhwysedd a Hyder Digidol

Cymhwysedd a Hyder Digidol

Postiwyd ar 1 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Marianna Majzonova a Lise Fontaine am eu prosiect gyda Myfyrwyr ar Leoliad Addysg Ddigidol Os oedd unrhyw amheuaeth erioed ynghylch pwysigrwydd datblygu cymwyseddau digidol a hyder digidol yn yr […]

Cipolwg Caerdydd: Pam mae angen ddechrau defnyddio eich llais myfyriwr

Cipolwg Caerdydd: Pam mae angen ddechrau defnyddio eich llais myfyriwr

Postiwyd ar 24 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Hyrwyddwyr Myfyrwyr Jade Tucker a Sara Williams Gadewch i ni fod yn onest, nid yw'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn arbennig o wych ar gyfer cyfathrebu rhyngom […]