Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Hyrwyddwr Myfyrwyr y Mis – Hannah Doe

Hyrwyddwr Myfyrwyr y Mis – Hannah Doe

Postiwyd ar 31 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

Llongyfarchiadau i Hannah Doe, sydd wedi ennill Pencampwr y Mis ar gyfer mis Hydref.

Ymarferion Myfyriol ac Addysgeg Gwerin

Ymarferion Myfyriol ac Addysgeg Gwerin

Postiwyd ar 20 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

gan Michael Willett, Arweinydd Rhaglen Cymrodoriaeth Gyswllt

Dewch i gwrdd â Dr Kate Gilliver, un o’n Partneriaid Academaidd newydd

Dewch i gwrdd â Dr Kate Gilliver, un o’n Partneriaid Academaidd newydd

Postiwyd ar 19 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

Fi yw'r Partner Academaidd ar gyfer Asesu a Rhoi Adborth.

Prosiect lleoliad dros yr haf – Adnoddau digidol Blackboard Ultra Amgylchedd Dysgu Digidol

Prosiect lleoliad dros yr haf – Adnoddau digidol Blackboard Ultra Amgylchedd Dysgu Digidol

Postiwyd ar 18 Hydref 2022 gan Charlotte Tinnuche

Sut wnaethon ni ddechrau'r prosiect a'r hyn a ddigwyddodd yn ystod yr wythnosau cyntaf.

Un o’n Partneriaid Academaidd newydd, Dr Angharad Naylor

Un o’n Partneriaid Academaidd newydd, Dr Angharad Naylor

Postiwyd ar 23 Medi 2022 gan ltacademy

Dr Angharad Naylor, Partner Academaidd, Cymorth Dysgu Personol

Croeso’n ôl i Gymrodoriaethau

Croeso’n ôl i Gymrodoriaethau

Postiwyd ar 23 Medi 2022 gan ltacademy

Post blog gan Nathan Roberts, Rheolwr y Rhaglenni Cymrodoriaethau Addysg.

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2022 – Fy mhrofiad o’r gynhadledd gan Helen Spittle

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2022 – Fy mhrofiad o’r gynhadledd gan Helen Spittle

Postiwyd ar 17 Awst 2022 gan Charlotte Tinnuche

As the Director of the Learning and Teaching Academy, I was thrilled to see colleagues and students share their experiences and case studies with us at this years’ Learning and Teaching Conference. The atmosphere was great and it felt like attendees thoroughly enjoyed themselves.

Fy mhrofiad o wneud cwrs meicrogredydau gyda’r Brifysgol Agored drwy’r Llwyfan FutureLearn

Fy mhrofiad o wneud cwrs meicrogredydau gyda’r Brifysgol Agored drwy’r Llwyfan FutureLearn

Postiwyd ar 12 Awst 2022 gan Owen Spacie

David John Crowther Swyddog Cefnogi Technoleg Dysgu Yn ddiweddar, fe wnes i gwrs meicrogredydau o'r enw Addysgu Ar-lein: Creu Cyrsiau i Ddysgwyr sy’n Oedolion gyda'r Brifysgol Agored. Roedd yn gwrs […]

Blog Hyrwyddwyr y Flwyddyn

Blog Hyrwyddwyr y Flwyddyn

Postiwyd ar 28 Gorffennaf 2022 gan Owen Spacie

Blog Hyrwyddwyr y Flwyddyn Wrth i'r Cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr ddirwyn i ben ar gyfer y flwyddyn academaidd 21/22, roedd y tîm staff eisiau gwobrwyo'r Hyrwyddwyr sydd wedi mynd y tu […]

Taflu Goleuni ar Fis Hydref 2021

Taflu Goleuni ar Fis Hydref 2021

Postiwyd ar 8 Mehefin 2022 gan Owen Spacie

Taflu Goleuni ar Fis Hydref 2021 Ysgrifennwyd gan: Geena Whiteman and Phoebe Bowers. Dros y misoedd diwethaf, mae Phoebe a minnau (Geena) wedi bod yn gweithio gyda Liz Irvine o […]