Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Dadansoddeg Dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd

Dadansoddeg Dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 20 Rhagfyr 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Ers 2020, mae wedi dod yn fwyfwy heriol gweld a chefnogi ymgysylltiad ein myfyrwyr. Wrth i ni ddefnyddio cyfuniad ehangach o ddulliau o addysgu a chefnogi dysgu, yn naturiol mae […]

Hyrwyddwyr y Mis: Ioana a Sara

Hyrwyddwyr y Mis: Ioana a Sara

Postiwyd ar 16 Rhagfyr 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Llongyfarchiadau i Ioana a Sara, sydd wedi cael eu henwi’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Rhagfyr. Mae gan Ioana ymagwedd gadarnhaol. Hoffem ddiolch iddi am fod yn ddibynadwy, hyblyg […]

Sylw i brosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr

Sylw i brosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr

Postiwyd ar 8 Rhagfyr 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Hyrwyddwyr Myfyrwyr Saffron Corbyn ac Aleks Tanaka Y prosiect rydyn ni’n gweithio arno yw ‘Connectedness in Bioscience’ gyda Dr Isaac Myers, pennaeth Blwyddyn 1 yn yr Ysgol Biowyddoniaeth. […]

Cyfarfod y tîm – Dr Huw Williams

Cyfarfod y tîm – Dr Huw Williams

Postiwyd ar 29 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Beth yw eich rôl? Mae hynny'n dibynnu ar ba ddiwrnod y gofynnwch! Yn y bôn, mae'n ymwneud â hyrwyddo ffyrdd o weithio'n ddwyieithog ar draws y Brifysgol ac felly gall […]

Cyfarfod y tîm – Catrin Jones

Cyfarfod y tîm – Catrin Jones

Postiwyd ar 26 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Beth yw eich rôl? Rwy’n gweithio gyda Deon y Gymraeg a changen Coleg Cymraeg Cenedlaethol Prifysgol Caerdydd i gyflawni amcanion strategaeth y Gymraeg, Yr Alwad, a lansiwyd ym mis Mawrth […]

Cyfarfod y tîm – Elliw Iwan

Cyfarfod y tîm – Elliw Iwan

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Beth mae eich rôl gyda’r Academi DA yn ei olygu? Fi yw Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yma yn y Brifysgol. Pwynt cyswllt ydw i rhwng y brifysgol a’r […]

Hyrwyddwr myfyrwyr y Mis – Saffron

Hyrwyddwr myfyrwyr y Mis – Saffron

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Llongyfarchiadau i Saffron, sydd wedi ennill Hyrwyddwr y Mis am fis Tachwedd! Mae Saffron wedi gwneud cyfraniadau rhagorol mewn trafodaethau prosiect biowyddorau, sydd wedi helpu i siapio’r gwaith hwn trwy […]

Dewisiadau yn lle arholiadau ysgrifenedig ffurfiol –  prosiect ymchwil dan arweiniad myfyrwyr

Dewisiadau yn lle arholiadau ysgrifenedig ffurfiol – prosiect ymchwil dan arweiniad myfyrwyr

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Roedd pandemig COVID-19 yn golygu newid cyflym o arholiadau ffurfiol wedi'u hamseru ar y campws i asesiadau wedi'u hamseru yn y cartref. Beth yw manteision cudd y newid sydyn hwn, […]

LinkedIn Learning – ein cyrsiau poblogaidd mis diwethaf

LinkedIn Learning – ein cyrsiau poblogaidd mis diwethaf

Postiwyd ar 3 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Ar ddechrau'r flwyddyn, dyma ni'n gwneud LinkedIn Learning ar gael yn rhad ac am ddim i ein holl staff a myfyrwyr trwy drwydded Prifysgol gyfan. Ers hynny, mae nifer o […]