Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021- Beth Sy’n Digwydd pan Na Ellir Cynnal Digwyddiad?

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021- Beth Sy’n Digwydd pan Na Ellir Cynnal Digwyddiad?

Postiwyd ar 29 Mehefin 2021 gan cesi

Y Tarfu Roedd lleoliadau gwaith yn elfen hanfodol ar ddarpariaeth yn y proffesiwn a amharwyd yn sylweddol gan bandemig covid yn ystod haf 2020.  Gwnaeth canslo profiad yn y gweithle […]

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 – Ein rhaglen

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 – Ein rhaglen

Postiwyd ar 22 Mehefin 2021 gan cesi

Yn ddiweddar rydym wedi cyhoeddi'r rhaglen lawn ar gyfer ein cynhadledd Dysgu ac Addysgu blynyddol 2021. Dyma ragor o wybodaeth am y sesiynau sy'n cael eu cynnal eleni a sut […]

‘Rhwydweithiau Dysgu Personol’ mewn Prifysgol sy’n cadw pellter cymdeithasol

‘Rhwydweithiau Dysgu Personol’ mewn Prifysgol sy’n cadw pellter cymdeithasol

Postiwyd ar 11 Mehefin 2021 gan cesi

Rydym yn dysgu llawer gan ein gilydd. Boed hynny'n rhywun yn dangos i ni sut i wneud rhywbeth, neu'n gwylio beth maen nhw'n ei wneud, neu ddarllen beth maent wedi'i […]

Llywio eich Cymuned Ddysgu yng Nghaerdydd

Llywio eich Cymuned Ddysgu yng Nghaerdydd

Postiwyd ar 18 Mai 2021 gan cesi

Beth mae Cymuned Ddysgu yn ei olygu i chi? Mewn ymateb i’r cwestiwn hwnnw, efallai eich bod yn gofyn ‘beth mae cymuned ddysgu hyd yn oed yn ei olygu?’ Mae'r […]

Defnyddio LinkedIn Learning fel myfyriwr

Defnyddio LinkedIn Learning fel myfyriwr

Postiwyd ar 12 Mai 2021 gan cesi

Mae un o'n Hyrwyddwyr Myfyrwyr yn siarad am eu profiad o ddefnyddio LinkedIn Learning a'r cyrsiau y byddent yn eu hargymell i fyfyrwyr eraill. Dywedwch wrthym beth yw eich enw, […]

Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Postiwyd ar 15 Chwefror 2021 gan cesi

Diweddariadau o Gynhadledd Gaeaf Ar-lein ALT 2020 O ystyried bod Cynhadledd Gaeaf Ar-lein y Gymdeithas Technoleg Dysgu (ALT) wedi'i chynnal yn ddiwedd 2020, nid oedd yn syndod bod nifer o […]

Bwrw ymlaen â’r dull cyfunol

Bwrw ymlaen â’r dull cyfunol

Postiwyd ar 11 Chwefror 2021 gan cesi

Er fod dechrau sesiwn academaidd 2021/22 yn ymddangos yn bell i ffwrdd nawr, gyda’r cyhoeddiad diweddar gan yr Is-Ganghellor bod y dull cyfunol o ddysgu ac addysgu “yma i aros”, […]

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cyfathrebu â myfyrwyr

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cyfathrebu â myfyrwyr

Postiwyd ar 4 Chwefror 2021 gan cesi

Mae'r ffordd rydych chi'n siarad â myfyrwyr yn dylanwadu ar y ffordd maen nhw'n derbyn eich negeseuon Mae cyfathrebu, sy'n hanfodol ar gyfer ymgysylltiad cadarnhaol â myfyrwyr, yn digwydd gyda’r […]

Cynhadledd Gaeaf ALT 2020, erthygl blog 2

Cynhadledd Gaeaf ALT 2020, erthygl blog 2

Postiwyd ar 29 Ionawr 2021 gan cesi

Hygyrchedd Digidol Cyflwyniad Ar 15-16 Rhagfyr 2020, cymerodd aelodau o dîm Addysg Ddigidol Prifysgol Caerdydd ran yng Nghynhadledd Gaeaf Ar-lein y Gymdeithas Technoleg Ddysgu (ALT). Ar y cyfan, cymerodd 300 […]

Caerdydd-UCL Gweminarau STEM ar sail disgyblaeth

Caerdydd-UCL Gweminarau STEM ar sail disgyblaeth

Postiwyd ar 22 Ionawr 2021 gan cesi

Gweminarau Ymchwil Addysg STEM ar sail disgyblaeth Trefnydd a gwesteiwr: Andrea Jimenez Dalmaroni Nod y gweminarau hyn sy’n seiliedig ar ddisgyblaethau (DBER) yw dod â chymuned o academyddion ac ymchwilwyr […]