Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Fy mhrofiad i yn Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr 2021

Fy mhrofiad i yn Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr 2021

Postiwyd ar 14 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Chloe Rideout, Swyddog Gweinyddol Roedd Arddangosfa Posteri Hyrwyddwyr Myfyrwyr y llynedd yn ddigwyddiad bythgofiadwy. Ar y pryd, roeddwn yn newydd i'r adran a'r cynllun, felly es i’r Arddangosfa […]

PeerWise yn yr Ysgol Cemeg

PeerWise yn yr Ysgol Cemeg

Postiwyd ar 13 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan James Redman Mae PeerWise yn system ar y we i fyfyrwyr greu, ateb a beirniadu cwestiynau amlddewis i gefnogi eu dysgu. Mae'r broses o awdurdodi cwestiynau a'u hopsiynau ateb […]

Hyrwyddwr Myfyrwyr y Mis: Geena

Hyrwyddwr Myfyrwyr y Mis: Geena

Postiwyd ar 4 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Llongyfarchiadau i Geena, sydd wedi ennill y wobr Hyrwyddwr y Mis ar gyfer mis Mawrth Ers ymgymryd â'r rôl ar ôl cyfnod y Nadolig, mae Geena wedi bod yn wych. […]

Prosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Mawrth

Prosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Mawrth

Postiwyd ar 4 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Tomos Lloyd a Joy Okeyo Rydym wedi bod yn gweithio ar Brosiect Llais Myfyrwyr yn ENCAP gyda Robert Meredith o’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth (ENCAP). Nod y […]

Cymhwysedd a Hyder Digidol

Cymhwysedd a Hyder Digidol

Postiwyd ar 1 Ebrill 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Marianna Majzonova a Lise Fontaine am eu prosiect gyda Myfyrwyr ar Leoliad Addysg Ddigidol Os oedd unrhyw amheuaeth erioed ynghylch pwysigrwydd datblygu cymwyseddau digidol a hyder digidol yn yr […]

Cipolwg Caerdydd: Pam mae angen ddechrau defnyddio eich llais myfyriwr

Cipolwg Caerdydd: Pam mae angen ddechrau defnyddio eich llais myfyriwr

Postiwyd ar 24 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Hyrwyddwyr Myfyrwyr Jade Tucker a Sara Williams Gadewch i ni fod yn onest, nid yw'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn arbennig o wych ar gyfer cyfathrebu rhyngom […]

Ein symposiwm ymchwil Cymraeg 2022

Ein symposiwm ymchwil Cymraeg 2022

Postiwyd ar 17 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Elliw Iwan, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Y Deml Heddwch oedd safle dathliad cymuned ymchwil ysgolheigaidd cyfrwng Cymraeg y De Ddwyrain ar 1 Mawrth eleni.  Braf oedd […]

Dathlu ein dysgwyr Cymraeg ar Ddydd Gŵyl Dewi

Dathlu ein dysgwyr Cymraeg ar Ddydd Gŵyl Dewi

Postiwyd ar 15 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Catrin Jones, Rheolwr yr Academi Gymraeg Eleni, ar Ddydd Gŵyl Dewi, wrth i effeithiau’r pandemig dechrau cilio, cynhaliwyd digwyddiad newydd sbon yn y Deml Heddwch, 'Dathlu ein Dysgwyr […]

Prosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Chwefror

Prosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Chwefror

Postiwyd ar 3 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Jade Tucker ac Uzair Ahmed Mae LinkedIn Learning yn blatfform dysgu ar-lein cyffrous gydag amrywiaeth eang o gynnwys proffesiynol i gefnogi eich datblygiad o sgiliau proffesiynol, creadigol a […]

Hyrwyddwyr y Mis: Phoebe

Hyrwyddwyr y Mis: Phoebe

Postiwyd ar 3 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Llongyfarchiadau i Phoebe, sydd wedi cael ei ddyfarnu'n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Chwefror. Mae Phoebe wedi gwneud gwaith gwych o hwyluso grwpiau ffocws o fewn Wythnos Siarad Dau, […]