Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.
Carys Bradley-Roberts

Carys Bradley-Roberts


Postiadau blog diweddaraf

Profiad myfyriwr – LinkedIn Learning

Profiad myfyriwr – LinkedIn Learning

Postiwyd ar 19 Ionawr 2022 gan Carys Bradley-Roberts

LinkedIn Learning: Trysorfa o adnoddau nad ydych o bosibl wedi clywed amdani! Ysgrifennwyd gan Jade Tucker (Hyrwyddwr Myfyrwyr) A minnau’n fyfyriwr yn ei drydedd flwyddyn sy’n astudio Seicoleg, byddech o […]

Fy mhrofiad yng Nghynhadledd Panopto 2021

Fy mhrofiad yng Nghynhadledd Panopto 2021

Postiwyd ar 18 Ionawr 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Michael Hackman, Dylunydd Dysgu Es i gynhadledd Panopto eleni wyneb yn wyneb ar 9 Tachwedd. Fe wnes i fanteisio ar y cyfleoedd i rwydweithio a’r holl sesiynau Holi […]

Dadansoddeg Dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd

Dadansoddeg Dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 20 Rhagfyr 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Ers 2020, mae wedi dod yn fwyfwy heriol gweld a chefnogi ymgysylltiad ein myfyrwyr. Wrth i ni ddefnyddio cyfuniad ehangach o ddulliau o addysgu a chefnogi dysgu, yn naturiol mae […]

Hyrwyddwyr y Mis: Ioana a Sara

Hyrwyddwyr y Mis: Ioana a Sara

Postiwyd ar 16 Rhagfyr 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Llongyfarchiadau i Ioana a Sara, sydd wedi cael eu henwi’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Rhagfyr. Mae gan Ioana ymagwedd gadarnhaol. Hoffem ddiolch iddi am fod yn ddibynadwy, hyblyg […]

Sylw i brosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr

Sylw i brosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr

Postiwyd ar 8 Rhagfyr 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Hyrwyddwyr Myfyrwyr Saffron Corbyn ac Aleks Tanaka Y prosiect rydyn ni’n gweithio arno yw ‘Connectedness in Bioscience’ gyda Dr Isaac Myers, pennaeth Blwyddyn 1 yn yr Ysgol Biowyddoniaeth. […]

Cyfarfod y tîm – Dr Huw Williams

Cyfarfod y tîm – Dr Huw Williams

Postiwyd ar 29 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Beth yw eich rôl? Mae hynny'n dibynnu ar ba ddiwrnod y gofynnwch! Yn y bôn, mae'n ymwneud â hyrwyddo ffyrdd o weithio'n ddwyieithog ar draws y Brifysgol ac felly gall […]

Cyfarfod y tîm – Catrin Jones

Cyfarfod y tîm – Catrin Jones

Postiwyd ar 26 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Beth yw eich rôl? Rwy’n gweithio gyda Deon y Gymraeg a changen Coleg Cymraeg Cenedlaethol Prifysgol Caerdydd i gyflawni amcanion strategaeth y Gymraeg, Yr Alwad, a lansiwyd ym mis Mawrth […]

Cyfarfod y tîm – Elliw Iwan

Cyfarfod y tîm – Elliw Iwan

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Beth mae eich rôl gyda’r Academi DA yn ei olygu? Fi yw Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yma yn y Brifysgol. Pwynt cyswllt ydw i rhwng y brifysgol a’r […]

Hyrwyddwr myfyrwyr y Mis – Saffron

Hyrwyddwr myfyrwyr y Mis – Saffron

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Llongyfarchiadau i Saffron, sydd wedi ennill Hyrwyddwr y Mis am fis Tachwedd! Mae Saffron wedi gwneud cyfraniadau rhagorol mewn trafodaethau prosiect biowyddorau, sydd wedi helpu i siapio’r gwaith hwn trwy […]