Skip to main content

Ymgysylltu a myfyrwyr

Hyrwyddwyr y Mis: Phoebe

3 Mawrth 2022

Llongyfarchiadau i Phoebe, sydd wedi cael ei ddyfarnu’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Chwefror.

Mae Phoebe wedi gwneud gwaith gwych o hwyluso grwpiau ffocws o fewn Wythnos Siarad Dau, mae hi hefyd wedi bod yn rhagweithiol wrth gymryd rhan yn stondinau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) a phrosiectau lluosog sy’n edrych ar wella llais myfyrwyr ac asesu ac adborth myfyrwyr. Mae Phoebe wedi gwneud gwaith gwych o ymgysylltu â’r gwaith ar draws y cynllun. Da iawn Phoebe.

Mis Ionawr

Hyrwyddwyr y Mis: Tomos

Mis Rhagfyr

Hyrwyddwyr y Mis: Ioana a Sara

Mis Tachwedd

Hyrwyddwr myfyrwyr y Mis – Saffron