Hyrwyddwyr y Mis: Ioana a Sara

Llongyfarchiadau i Ioana a Sara, sydd wedi cael eu henwi’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Rhagfyr. Mae gan Ioana ymagwedd gadarnhaol. Hoffem ddiolch iddi am fod yn ddibynadwy, hyblyg a chadarnhaol yn ystod y semester hwn pan oedd angen hyrwyddwyr ar y funud olaf. Mae Ioana wedi cyfrannu’n fawr tuag at y prosiect a’r … Parhau i ddarllen Hyrwyddwyr y Mis: Ioana a Sara