Skip to main content

Ymgysylltu a myfyrwyr

Hyrwyddwyr y Mis: Tomos

1 Chwefror 2022

Llongyfarchiadau i Tomos, sydd wedi cael ei ddyfarnu’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Ionawr.

Mae agwedd gadarnhaol Tomos a’i ddull gwaith rhagweithiol wedi bod yn amhrisiadwy dros y mis diwethaf. Ar hyn o bryd, mae Tomos yn cymryd rhan mewn dau brosiect ac yn cyflawni tasgau ychwanegol a gwaith munud olaf megis dileu sylwadau. Mae cyfraniadau Tomos at brosiectau wedi cael eu cydnabod nid yn unig gennym ni, ond gan aelodau staff eraill sydd wedi gweithio ag ef – Da iawn Tomos!

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr, anfonwch e-bost at flwch post hyrwyddwyr myfyrwyr, cardiffstudentchampions@caerdydd.ac.uk.

Mis Rhagfyr

Hyrwyddwyr y Mis: Ioana a Sara

Mis Tachwedd

Hyrwyddwr myfyrwyr y Mis – Saffron