Skip to main content
Owen Spacie

Owen Spacie


Postiadau blog diweddaraf

Fy mhrofiad o wneud cwrs meicrogredydau gyda’r Brifysgol Agored drwy’r Llwyfan FutureLearn

Fy mhrofiad o wneud cwrs meicrogredydau gyda’r Brifysgol Agored drwy’r Llwyfan FutureLearn

Postiwyd ar 12 Awst 2022 gan Owen Spacie

David John Crowther Swyddog Cefnogi Technoleg Dysgu Yn ddiweddar, fe wnes i gwrs meicrogredydau o'r enw Addysgu Ar-lein: Creu Cyrsiau i Ddysgwyr sy’n Oedolion gyda'r Brifysgol Agored. Roedd yn gwrs […]

Blog Hyrwyddwyr y Flwyddyn

Blog Hyrwyddwyr y Flwyddyn

Postiwyd ar 28 Gorffennaf 2022 gan Owen Spacie

Blog Hyrwyddwyr y Flwyddyn Wrth i'r Cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr ddirwyn i ben ar gyfer y flwyddyn academaidd 21/22, roedd y tîm staff eisiau gwobrwyo'r Hyrwyddwyr sydd wedi mynd y tu […]

Taflu Goleuni ar Fis Hydref 2021

Taflu Goleuni ar Fis Hydref 2021

Postiwyd ar 8 Mehefin 2022 gan Owen Spacie

Taflu Goleuni ar Fis Hydref 2021 Ysgrifennwyd gan: Geena Whiteman and Phoebe Bowers. Dros y misoedd diwethaf, mae Phoebe a minnau (Geena) wedi bod yn gweithio gyda Liz Irvine o […]

Hyrwyddwyr y Mis – Jade a Shloka

Hyrwyddwyr y Mis – Jade a Shloka

Postiwyd ar 8 Mehefin 2022 gan Owen Spacie

Llongyfarchiadau i Jade a Shloka sydd wedi cael eu henwi’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Ebrill. Mae Jade wedi gwneud gwaith gwych, ac mae bob amser wedi bod yn […]

Gwella ymgysylltiad myfyrwyr gan ddefnyddio Mentimeter ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwella ymgysylltiad myfyrwyr gan ddefnyddio Mentimeter ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 1 Mehefin 2022 gan Owen Spacie

Rydym wedi bod yn llunio’r Cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd am y tair blynedd diwethaf. Pan ddaeth fy nghydweithwyr o’r Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr ataf fis Medi diwethaf a […]