Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Cipolwg Caerdydd: Pam mae angen ddechrau defnyddio eich llais myfyriwr

Cipolwg Caerdydd: Pam mae angen ddechrau defnyddio eich llais myfyriwr

Postiwyd ar 24 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Hyrwyddwyr Myfyrwyr Jade Tucker a Sara Williams Gadewch i ni fod yn onest, nid yw'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn arbennig o wych ar gyfer cyfathrebu rhyngom […]

Ein symposiwm ymchwil Cymraeg 2022

Ein symposiwm ymchwil Cymraeg 2022

Postiwyd ar 17 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Elliw Iwan, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Y Deml Heddwch oedd safle dathliad cymuned ymchwil ysgolheigaidd cyfrwng Cymraeg y De Ddwyrain ar 1 Mawrth eleni.  Braf oedd […]

Dathlu ein dysgwyr Cymraeg ar Ddydd Gŵyl Dewi

Dathlu ein dysgwyr Cymraeg ar Ddydd Gŵyl Dewi

Postiwyd ar 15 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Catrin Jones, Rheolwr yr Academi Gymraeg Eleni, ar Ddydd Gŵyl Dewi, wrth i effeithiau’r pandemig dechrau cilio, cynhaliwyd digwyddiad newydd sbon yn y Deml Heddwch, 'Dathlu ein Dysgwyr […]

Prosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Chwefror

Prosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr y Mis: Chwefror

Postiwyd ar 3 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Jade Tucker ac Uzair Ahmed Mae LinkedIn Learning yn blatfform dysgu ar-lein cyffrous gydag amrywiaeth eang o gynnwys proffesiynol i gefnogi eich datblygiad o sgiliau proffesiynol, creadigol a […]

Hyrwyddwyr y Mis: Phoebe

Hyrwyddwyr y Mis: Phoebe

Postiwyd ar 3 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Llongyfarchiadau i Phoebe, sydd wedi cael ei ddyfarnu'n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Chwefror. Mae Phoebe wedi gwneud gwaith gwych o hwyluso grwpiau ffocws o fewn Wythnos Siarad Dau, […]

Sylw i Brosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr- Ionawr

Sylw i Brosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr- Ionawr

Postiwyd ar 3 Chwefror 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Ioana a Samuel Cymunedau Dysgu Yn ystod tymor yr Hydref, dechreuon ni weithio gyda'r tîm Sgiliau Astudio Academaidd, gyda Joanne Williams yn bennaf, er mwyn meithrin y gwaith […]

Hyrwyddwyr y Mis: Tomos

Hyrwyddwyr y Mis: Tomos

Postiwyd ar 1 Chwefror 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Llongyfarchiadau i Tomos, sydd wedi cael ei ddyfarnu'n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Ionawr. Mae agwedd gadarnhaol Tomos a'i ddull gwaith rhagweithiol wedi bod yn amhrisiadwy dros y mis […]

Profiad myfyriwr – LinkedIn Learning

Profiad myfyriwr – LinkedIn Learning

Postiwyd ar 19 Ionawr 2022 gan Carys Bradley-Roberts

LinkedIn Learning: Trysorfa o adnoddau nad ydych o bosibl wedi clywed amdani! Ysgrifennwyd gan Jade Tucker (Hyrwyddwr Myfyrwyr) A minnau’n fyfyriwr yn ei drydedd flwyddyn sy’n astudio Seicoleg, byddech o […]

Fy mhrofiad yng Nghynhadledd Panopto 2021

Fy mhrofiad yng Nghynhadledd Panopto 2021

Postiwyd ar 18 Ionawr 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Michael Hackman, Dylunydd Dysgu Es i gynhadledd Panopto eleni wyneb yn wyneb ar 9 Tachwedd. Fe wnes i fanteisio ar y cyfleoedd i rwydweithio a’r holl sesiynau Holi […]