Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

digital practice

Ymgysylltu â myfyrwyr yn 2020

Ymgysylltu â myfyrwyr yn 2020

Posted on 4 November 2020 by cesi

Sut mae digwyddiadau eleni wedi newid y ffordd y mae angen i ni ymgysylltu â myfyrwyr? Mae cydweithredu â myfyrwyr i helpu i lunio eu profiad prifysgol yn fwy pwysig […]

Sarah Lethbridge: Fy mhrofiad gyda Blackboard Collaborate Ultra

Sarah Lethbridge: Fy mhrofiad gyda Blackboard Collaborate Ultra

Posted on 21 October 2020 by cesi

Ah, Blackboard Collaborate Ultra... gwyddwn ei fod yn aml yn cael ei feirniadu.  Dechreuodd rhywun ei feirniadu hyd yn oed pan oeddwn i yng nghanol cyflwyno gweminar yn dweud wrth […]

Working collaboratively to support digital education

Working collaboratively to support digital education

Posted on 7 October 2020 by cesi

It's now been six months since the University ‘pivoted’ online in response to COVID-19, and since the first realisation that learning and teaching would look very different for the foreseeable […]

Cydweithio i ategu addysg ddigidol

Cydweithio i ategu addysg ddigidol

Posted on 7 October 2020 by cesi

Mae chwe mis wedi pasio ers i’r Brifysgol ymaddasu ar-lein mewn ymateb i COVID-19, ac ers sylweddoli am y tro cyntaf y byddai gwedd wahanol iawn ar ddysgu ac addysgu […]

Cychwyn y tymor

Cychwyn y tymor

Posted on 1 October 2020 by cesi

Mae amser wedi hedfan heibio ers i mi ysgrifennu diwethaf ar gyfer blog CESI ganol mis Mehefin. Nawr bod y flwyddyn academaidd newydd gyda ni (a dwi'n ymwybodol bod rhai […]

Starting the semester

Starting the semester

Posted on 1 October 2020 by cesi

Time has flown by since I last wrote for the CESI blog in mid-June . Now the new academic year is with us (and conscious that some programmes have been teaching […]

Team Tuesdays- Meet Clare, IT Business Partner

Team Tuesdays- Meet Clare, IT Business Partner

Posted on 27 August 2020 by cesi

Clare Davies, IT Business Partner (for the College of Biomedical & Life Sciences) Name: Clare Davies Role at the University: IT Business Partner (for the College of Biomedical & Life […]

Team Tuesdays- Meet Geraint, Learning Technology Officer

Team Tuesdays- Meet Geraint, Learning Technology Officer

Posted on 13 July 2020 by cesi

Name: Geraint Evans Role at the University: Learning Technology Officer (CESI) What is your role in the Digital Education Programme?As part of the CESI Digital Education Team I support the […]

Assessment Design in a Digital Environment

Assessment Design in a Digital Environment

Posted on 7 July 2020 by cesi

Dr Andrew Roberts, the new academic lead for the University’s Transforming Assessment project As the new academic lead for the University’s Transforming Assessment project, it seemed timely for me to […]

Team Tuesdays- Meet Helen, Lead for the Digital Education Programme

Team Tuesdays- Meet Helen, Lead for the Digital Education Programme

Posted on 19 June 2020 by cesi

Helen Spittle Name: Helen Spittle Role at the University: Head of Education Support and Innovation (I started work in the University in 2008, and was School Manager in the School […]