Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Digital education

Olrhain ymgysylltiad myfyrwyr ar-lein

Olrhain ymgysylltiad myfyrwyr ar-lein

Posted on 18 November 2020 by cesi

Un o brif nodau’r fframwaith dysgu digidol yw hyrwyddo ymgysylltiad myfyrwyr gyda’u dysgu, sef rhywbeth sy’n gallu bod yn fwy heriol pan fydd myfyrwyr yn astudio o bell. Fodd bynnag, […]

Tracking student engagement online

Tracking student engagement online

Posted on 18 November 2020 by cesi

One of the key aims of the digital learning framework is to promote student engagement with their learning, something which can be more challenging when students are studying remotely. However, […]

Personal Tutor Profile: Samantha Holloway, School of Medicine

Personal Tutor Profile: Samantha Holloway, School of Medicine

Posted on 9 November 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?I’m based within the Centre for Medical […]

Engaging students in 2020

Engaging students in 2020

Posted on 4 November 2020 by cesi

How have the events of this year changed the way we need to engage with students? Collaborating with students to help shape their university experience is more critical than ever […]

Ymgysylltu â myfyrwyr yn 2020

Ymgysylltu â myfyrwyr yn 2020

Posted on 4 November 2020 by cesi

Sut mae digwyddiadau eleni wedi newid y ffordd y mae angen i ni ymgysylltu â myfyrwyr? Mae cydweithredu â myfyrwyr i helpu i lunio eu profiad prifysgol yn fwy pwysig […]

Sarah Lethbridge: Fy mhrofiad gyda Blackboard Collaborate Ultra

Sarah Lethbridge: Fy mhrofiad gyda Blackboard Collaborate Ultra

Posted on 21 October 2020 by cesi

Ah, Blackboard Collaborate Ultra... gwyddwn ei fod yn aml yn cael ei feirniadu.  Dechreuodd rhywun ei feirniadu hyd yn oed pan oeddwn i yng nghanol cyflwyno gweminar yn dweud wrth […]

Sarah Lethbridge: My experience with Blackboard Collaborate Ultra

Sarah Lethbridge: My experience with Blackboard Collaborate Ultra

Posted on 21 October 2020 by cesi

Ah Blackboard Collaborate Ultra… it has been known to get a bit of a bashing.  Someone even started having a go at it whilst I was in the middle of […]

Working collaboratively to support digital education

Working collaboratively to support digital education

Posted on 7 October 2020 by cesi

It's now been six months since the University ‘pivoted’ online in response to COVID-19, and since the first realisation that learning and teaching would look very different for the foreseeable […]

Cydweithio i ategu addysg ddigidol

Cydweithio i ategu addysg ddigidol

Posted on 7 October 2020 by cesi

Mae chwe mis wedi pasio ers i’r Brifysgol ymaddasu ar-lein mewn ymateb i COVID-19, ac ers sylweddoli am y tro cyntaf y byddai gwedd wahanol iawn ar ddysgu ac addysgu […]

Cychwyn y tymor

Cychwyn y tymor

Posted on 1 October 2020 by cesi

Mae amser wedi hedfan heibio ers i mi ysgrifennu diwethaf ar gyfer blog CESI ganol mis Mehefin. Nawr bod y flwyddyn academaidd newydd gyda ni (a dwi'n ymwybodol bod rhai […]