Skip to main content
Alex Norton

Alex Norton


Postiadau blog diweddaraf

Geneteg Niwroseiciatrig: y gorffennol, presennol a’r dyfodol

Geneteg Niwroseiciatrig: y gorffennol, presennol a’r dyfodol

Postiwyd ar 31 Hydref 2019 gan Alex Norton

I ddathlu deng mlynedd o ymchwil arloesol yng Nghanolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg, fe wnaethom gynnal yr arddangosfa Ailystyried Salwch Meddwl.

Beth nesaf i Gymru yn y byd? 6 o bethau y gwnaethom eu dysgu

Beth nesaf i Gymru yn y byd? 6 o bethau y gwnaethom eu dysgu

Postiwyd ar 29 Mawrth 2019 gan Alex Norton

1,008 diwrnod ar ôl i Brydain bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, ac ychydig oriau yn unig cyn yr oedd hynny i fod i ddigwydd, yr unig sicrwydd yw na fydd hynny’n digwydd. Eto.

#CardiffCariad – Dod o hyd i gariad yng Nghaerdydd

#CardiffCariad – Dod o hyd i gariad yng Nghaerdydd

Postiwyd ar 13 Chwefror 2019 gan Alex Norton

Mae astudio yng Nghaerdydd yn gallu newid eich bywyd mewn sawl ffordd, yn aml, dyma’r lle cyntaf i rhywun fyw yn annibynnol am y tro cyntaf, dod o hyd i […]

Eich canllaw munud olaf i Ddydd Sant Ffolant yng Nghaerdydd

Eich canllaw munud olaf i Ddydd Sant Ffolant yng Nghaerdydd

Postiwyd ar 13 Chwefror 2019 gan Alex Norton

Mae’r Mis Bach wedi cyrraedd, ac mae’n llawn o uchafbwyntiau’r tymor: Diwrnod Crempog, Y Flwyddyn Newydd Dsieineaidd a’r Chwe Gwlad - ac mae’n rhaid dathlu pob un. O, a Dydd Sant […]

Cydnabyddiaeth Frenhinol i gymuned Prifysgol Caerdydd

Cydnabyddiaeth Frenhinol i gymuned Prifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 24 Ionawr 2019 gan Alex Norton

Mae un ar ddeg o raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n cynrychioli ystod amrywiol o feysydd ar Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines 2019.

Y rhodd a fydd yn trawsnewid bywydau 

Y rhodd a fydd yn trawsnewid bywydau 

Postiwyd ar 31 Hydref 2018 gan Alex Norton

Yn ei rodd o £1.1m i ariannu darlithfa 550 sedd yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr, bydd y dyngarwr Cymreig, Syr Stanley Thomas OBE (Hon 2011) yn cyfrannu at brofiad myfyrwyr […]

Syr Harold Evans yn ymweld â Dau Sgwâr Canolog (4 Hydref)

Syr Harold Evans yn ymweld â Dau Sgwâr Canolog (4 Hydref)

Postiwyd ar 29 Hydref 2018 gan Alex Norton

Peth prin yw dod ar draws rhywun â chymaint o hanes newyddiadurol â Syr Harold Evans, sy’n cynnwys torri’r newyddion am y sgandal Thalidomide, yr anghydfod chwerw rhyngddo ef ac […]

Balchder Bradley

Balchder Bradley

Postiwyd ar 28 Awst 2018 gan Alex Norton

Mae Bradley Birkholz (BA 2017) yn grëwr, ymgyrchydd a pherfformiwr LGBT - ac wrth i Pride Cymru ddod i Gaerdydd (24-26 Awst), mae’n dweud wrthym am ei daith bersonol.

Cynfyfyrwyr yn dod ynghyd yn y frwydr yn erbyn canser

Cynfyfyrwyr yn dod ynghyd yn y frwydr yn erbyn canser

Postiwyd ar 31 Gorffennaf 2018 gan Alex Norton

Brwydro yn ôl, dyna oedd ymateb cyntaf Gareth Dunn (BA 2013) wrth wynebu diagnosis o ganser terfynol. Gyda chymorth grŵp cyfeillgar o gynfyfyrwyr Caerdydd, hyd yn hyn mae wedi codi dros £99,000 ar gyfer ymchwil canser.

“Bydd y ddinas yn dod yn fyw gyda bwrlwm y graddio”

“Bydd y ddinas yn dod yn fyw gyda bwrlwm y graddio”

Postiwyd ar 29 Mehefin 2018 gan Alex Norton

Dros y 135 mlynedd diwethaf, mae Caerdydd wedi dyfarnu graddau i gannoedd o filoedd o raddedigion. Mae defodau Wythnos Graddio wedi newid ychydig ers 1883, ond yng nghanol mis Gorffennaf - fel sawl haf blaenorol - bydd dinasyddion prifddinas Caerdydd yn croesawu mewnlifiad lliwgar o raddedigion, academyddion, teulu a ffrindiau.

Gwylio’r bylchau: strategaeth Prifysgol Caerdydd ar gyfer cefnogi myfyrwyr

Gwylio’r bylchau: strategaeth Prifysgol Caerdydd ar gyfer cefnogi myfyrwyr

Postiwyd ar 30 Mai 2018 gan Alex Norton

Ym mis Mai, rhybuddiodd adroddiad gan Universities UK fod cenhedlaeth o fyfyrwyr mewn perygl o “lithro drwy'r bylchau” mewn gwasanaethau iechyd meddwl.

Nature and Nurture: neuroscience and mental health research on display

Nature and Nurture: neuroscience and mental health research on display

Postiwyd ar 22 Mai 2018 gan Alex Norton

Roedd Prifysgol Caerdydd wrth ei bodd yr wythnos ddiwethaf i gael ymweld â'r Gymdeithas Frenhinol yn Llundain a chyflwyno 'Nature and Nurture? Mining the human genome for mental health discoveries’, […]