Skip to main content

Chwefror 2021

Cwrdd â’r Gwirfoddolwr – Glyn Lloyd

Cwrdd â’r Gwirfoddolwr – Glyn Lloyd

Postiwyd ar 26 Chwefror 2021 gan Anna Garton

Mae Glyn Lloyd (PhD 2008, PGDip 2007, MSc 2003, LLB 2002) yn Bartner a Sylfaenydd Newfields Law yng Nghaerdydd. Cwmni sy'n arbenigo mewn cyfraith mewnfudo. Gan ei fod wedi gwirfoddoli fel myfyriwr, mae Glyn wedi parhau i wneud hynny ar ôl graddio, gan rannu ei brofiad a'i arbenigedd er mwyn helpu myfyrwyr i wireddu eu potensial, ni waeth beth yw eu cefndir.

Dathlu Cymru a chefnogi cerddorion yn wyneb COVID-19

Dathlu Cymru a chefnogi cerddorion yn wyneb COVID-19

Postiwyd ar 25 Chwefror 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Iestyn Griffiths (BA 2016, MA 2018) yn disgrifio ei daith o fod yn blentyn oedd wedi'i wirioni â cherddoriaeth i gyd-gyfarwyddo cyngerdd digidol mawr ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi, gan ddathlu a chefnogi cerddorion o Gymru.

Sut gwnaeth gwaith caled fy rhieni fy ysbrydoli i lwyddo – I Gyn-fyfyrwyr, Gan Gyn-fyfyrwyr

Sut gwnaeth gwaith caled fy rhieni fy ysbrydoli i lwyddo – I Gyn-fyfyrwyr, Gan Gyn-fyfyrwyr

Postiwyd ar 18 Chwefror 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Jackie Yip (BA 2018) wedi teithio’r byd ac wedi ymdrwytho ym mhob cyfle sydd wedi dod ei ffordd. Gan ddefnyddio’r agwedd at waith a ysbrydolodd ei rhieni ynddi, ynghyd â’r gefnogaeth ar gael gan Brifysgol Caerdydd, llenwodd Jackie ychydig flynyddoedd byr â llond oes o brofiadau.

7 llyfr cynfyfyrwyr i’ch paratoi ar gyfer Dydd Sant Ffolant eleni

7 llyfr cynfyfyrwyr i’ch paratoi ar gyfer Dydd Sant Ffolant eleni

Postiwyd ar 11 Chwefror 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Efallai bydd Dydd Sant Ffolant ychydig yn wahanol eleni ac mae'n annhebygol y gwelwn lawer o enghreifftiau mawr a chyhoeddus o gariad ond peidiwch â phoeni. Ewch i nôl paned poeth, setlwch ar y soffa ac ymgollwch i deimladau cynnes a braf gyda'r tudalennau cyffrous hyn.