Skip to main content

Ionawr 2023

Cymryd seibiant yn eich gyrfa – Bossing It

Cymryd seibiant yn eich gyrfa – Bossing It

Postiwyd ar 24 Ionawr 2023 gan Emma Lewis (BA 2017)

Mae cymryd seibiant gyrfa yn rhywbeth y bydd llawer ohonom yn ei wneud yn ystod ein bywydau ac mae'n rhywbeth i fod yn falch ohono. Mae yna lawer o resymau dros gymryd seibiant gyrfa - boed hynny er mwyn datblygu eich sgiliau proffesiynol, cymryd amser i’w dreulio gyda'r teulu, neu i fachu profiadau newydd. Cawsom sgwrs â rhai o'n cymuned o gynfyfyrwyr sydd wedi rhannu eu cyngor ar fanteision seibiant gyrfa, a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich amser.