Skip to main content

Mai 2020

Sut y mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd yn arloesi yn wyneb COVID-19

Sut y mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd yn arloesi yn wyneb COVID-19

Postiwyd ar 29 Mai 2020 gan Alumni team

Yr Athro Stephen Riley (MD 2003, MBBCh 1993) yw Pennaeth Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd ac mae’n gynfyfyriwr. Mae’n myfyrio ar lwyddiannau myfyrwyr meddygol blwyddyn olaf a chydweithwyr, a sut y mae COVID-19 yn newid y ffyrdd rydym yn dathlu, gweithio ac addysgu.

11 podlediad poblogaidd gan gynfyfyrwyr Caerdydd

11 podlediad poblogaidd gan gynfyfyrwyr Caerdydd

Postiwyd ar 29 Mai 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae ein cynfyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn griw creadigol sydd wedi canfod ffordd i gyrraedd llawer drwy bŵer y podlediad. P’un a ydych awydd chwerthin, gwers werthfawr neu gyngor defnyddiol, rydym wedi casglu ychydig o’r nifer o bodlediadau poblogaidd gan ein cynfyfyrwyr medrus a dawnus i’ch helpu i ladd amser.

Myfyrio ar Fywyd: James Smart (MA 2016)

Myfyrio ar Fywyd: James Smart (MA 2016)

Postiwyd ar 29 Mai 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae James Smart (MA 2016) yn newyddiadurwr darlledu llwyddiannus yn Nairobi. Mae rhai o uchafbwyntiau ei yrfa yn cynnwys bod yn gyflwynydd newyddion ar gyfer sianeli teledu blaenllaw Kenya, gweithio ar ddarllediad y BBC: ‘Focus on Africa’, creu dwy sioe deledu hynod lwyddiannus ac, yn fwy diweddar, sylwebu ar effaith y coronafeirws ar aelodau mwyaf bregus cymdeithas.

Wythnos Iechyd Meddwl 2020: Mae gan bawb iechyd meddwl

Wythnos Iechyd Meddwl 2020: Mae gan bawb iechyd meddwl

Postiwyd ar 21 Mai 2020 gan Alumni team

Yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl hon rydym yn siarad gyda Rosie Moore (BSc 2017, Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol 2018-) a gafodd ei hysbrydoli gan ei thrafferthion ei hun gydag iechyd meddwl i ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth, ac ymgymryd â PhD mewn Atal Hunanladdiad.

Cerflun ar gyfer Arglwyddes Rhondda – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Cerflun ar gyfer Arglwyddes Rhondda – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Postiwyd ar 13 Mai 2020 gan Alumni team

Mae Julie Nicholas (MSc 2005) yn egluro pam ei bod yn codi arian ar gyfer cerflun newydd o gyn-lywydd Prifysgol Caerdydd, Arglwyddes Rhondda, yn ei dinas genedigol yng Nghasnewydd.

Sut mae Caerdydd yn cefnogi myfyrwyr

Sut mae Caerdydd yn cefnogi myfyrwyr

Postiwyd ar 1 Mai 2020 gan Alumni team

Mae Simon Wright (LLB 1995) a Claire Morgan (BSc Econ 1992, MSc 1994) ill dau yn gynfyfyrwyr ac yn aelodau staff - dywedon wrthym am yr her o gefnogi myfyrwyr drwy’r argyfwng.

Fe wnaeth fy amser yng Nghaerdydd fy mharatoi’n drylwyr

Fe wnaeth fy amser yng Nghaerdydd fy mharatoi’n drylwyr

Postiwyd ar 1 Mai 2020 gan Alumni team

Cymhwysodd Emily Chestnut (BN 2019) fel nyrs ddiwedd 2019 ac mae’n gweithio yn Ysbyty’r Mynydd Bychan, Caerdydd. Mae hi’n gweithio ar y ward gastroenteroleg a chlefydau heintus A7, sy’n darparu […]

Cynfyfyrwyr Caerdydd: camu ymlaen yn ystod argyfwng

Cynfyfyrwyr Caerdydd: camu ymlaen yn ystod argyfwng

Postiwyd ar 1 Mai 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae aelodau o deulu Caerdydd bellach yn ysgwyddo cyfrifoldebau newydd yn yr ymdrech fyd-eang i fynd i’r afael â COVID-19. P’un a oes ganddynt gefndir mewn peirianneg, meddygaeth, cyfathrebu, cyfrifiadureg, busnes neu chwaraeon, mae’r cynfyfyrwyr hyn o Brifysgol Caerdydd yn rhoi eu hamser, eu hegni a’u sgiliau i ymladd yn erbyn pandemig y coronafeirws.