Skip to main content

Awst 2020

Adeiladu dyfodol cynaliadwy ar gyfer yr amgylchedd ynghyd â’r economi 

Adeiladu dyfodol cynaliadwy ar gyfer yr amgylchedd ynghyd â’r economi 

Postiwyd ar 17 Awst 2020 gan Anna Garton

Mae Gerwyn Holmes (BSc 2005), sylfaenydd y busnes newydd arobryn Ecoslurps, yn siarad â ni am ein dibyniaeth ar blastig untro, gwersi a ddysgwyd mewn busnes, effeithiau COVID-19 a’i gyngor ar gyfer Graddedigion 2020.

Myfyrio ar Fywyd – Dino Willox (BA 1996, MA 1999, PhD 2003)

Myfyrio ar Fywyd – Dino Willox (BA 1996, MA 1999, PhD 2003)

Postiwyd ar 17 Awst 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Dino Willox yw’r cyfarwyddwr ar gyfer cyflogadwyedd myfyrwyr Prifysgol Queensland ac mae wedi bod mewn sawl rôl ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys Pennaeth Cofnodion Myfyrwyr a Chofrestrydd Cynorthwyol. Roedd Dino hefyd yn fyfyriwr Prifysgol Caerdydd dair gwaith ac mae wastad wedi hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant mewn Addysg Uwch. Yma, maen nhw’n adlewyrchu ar eu gyrfa, hel atgofion am Gaerdydd, a chynnig cipolwg gwerthfawr.