Skip to main content

Ebrill 2020

Lleoedd gwag ar gyfer dau Aelod Lleyg ar Gyngor y Brifysgol

Lleoedd gwag ar gyfer dau Aelod Lleyg ar Gyngor y Brifysgol

Postiwyd ar 30 Ebrill 2020 gan Alumni team

Ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod â’r sgiliau a’r profiad i gefnogi Cyngor y Brifysgol? Mae Cadeirydd Cyngor y Brifysgol am benodi dau Aelod Lleyg newydd i'r Cyngor o 1 Awst.

Mae gweithio gartref yn gweithio – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Mae gweithio gartref yn gweithio – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Postiwyd ar 21 Ebrill 2020 gan Alumni team

Yn y cyntaf o’n blogiau i Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr, mae Graham Findlay (PgDip 1991) yn ystyried sut y gallai pandemig Covid-19 fod wedi dod â gweithio hyblyg gam yn nes i bobl anabl. Mae Graham wedi bod yn ymgyrchydd dros hawliau anabledd ers blynyddoedd lawer.