Skip to main content

Medi 2020

Mae’n Gyfnod y Glas, ond mae’n un wahanol iawn i’r arfer

Mae’n Gyfnod y Glas, ond mae’n un wahanol iawn i’r arfer

Postiwyd ar 25 Medi 2020 gan Anna Garton

Mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn gweithio’n galed dros yr haf i baratoi campws diogel i groesawu myfyrwyr a staff yn ôl. Fodd bynnag, bydd wythnosau cyntaf y myfyrwyr newydd yn brofiad hollol wahanol i’r un fyddai ei rhagflaenwyr wedi’i gael.

Prifysgol Caerdydd i ddarparu gwasanaeth sgrinio coronafeirws (COVID-19) ar gyfer myfyrwyr a staff asymptomatig

Prifysgol Caerdydd i ddarparu gwasanaeth sgrinio coronafeirws (COVID-19) ar gyfer myfyrwyr a staff asymptomatig

Postiwyd ar 24 Medi 2020 gan Alumni team

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithredu nifer o fesurau amddiffynnol arloesol wrth i'r campws ailagor, gan gynnwys creu gwasanaeth sgrinio torfol unigryw ar gyfer myfyrwyr a staff asymptomatig y Brifysgol

Campws tawel: Prifysgol Caerdydd mewn lluniau

Campws tawel: Prifysgol Caerdydd mewn lluniau

Postiwyd ar 23 Medi 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Gan ein bod yn rhagweld y bydd myfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd yn dychwelyd ar gyfer tymor newydd yr hydref, mae'r unigedd sy'n gysylltiedig â'r adeiladau cyfarwydd hyn yn newid yn araf.

Osgoi chwythu eich plwc drwy ddod o hyd i’ch ‘peth’ – I Gynfyfyrwyr, gan Gynfyfyrwyr

Osgoi chwythu eich plwc drwy ddod o hyd i’ch ‘peth’ – I Gynfyfyrwyr, gan Gynfyfyrwyr

Postiwyd ar 23 Medi 2020 gan Alumni team

Daeth Gemma Clatworthy (BA 2007) ar draws ei hangerdd dros adrodd straeon pan fu’n astudio Hanes Hynafol ym Mhrifysgol Caerdydd, ond nid tan bandemig byd-eang a chyfnod clo cenedlaethol y dysgodd am bŵer canolbwyntio ar rywbeth rydych chi'n ei garu i leddfu straen. Yma, mae'n rhannu ei brwydrau gyda chydbwyso gyrfa, gofal plant a'r awydd afrealistig i fod yn berffaith, a sut y gwnaeth osgoi chwythu’i phlwc o drwch blewyn drwy ddefnyddio grym ei theimladau i fod yn greadigol.

Cwrdd â’r Ymchwilydd – Dr Sarah Lauder

Cwrdd â’r Ymchwilydd – Dr Sarah Lauder

Postiwyd ar 17 Medi 2020 gan Alumni team

Canser y fron yw'r canser mwyaf cyffredin ymhlith menywod a phob blwyddyn mae tua 55,000 o bobl yn cael diagnosis yn y DU yn unig. Cyn Mis Ymwybyddiaeth Canser y Fron ym mis Hydref, buom yn siarad â'r ymchwilydd canser Sarah Lauder (BSc 2002, PhD 2007), sy’n Gydymaith Ymchwil yn Lab Imiwnoleg Canser Gallimore Godkin Prifysgol Caerdydd.

Rhoi profiadau i oedolion ifanc fydd gyda nhw am oes

Rhoi profiadau i oedolion ifanc fydd gyda nhw am oes

Postiwyd ar 17 Medi 2020 gan Alumni team

Mae rhaglen Cyfleoedd Byd-eang Prifysgol Caerdydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wirfoddoli, gweithio ac astudio dramor, ac elwa ar y profiadau na fyddent wedi'u cael fel arall. Buom yn siarad â Sammy Fagan (Cemeg 2018-) a dreuliodd haf 2019 yn addysgu plant yn Tanzania.

Perthnasoedd newydd, cyllid newydd a dull newydd o asesu plant

Perthnasoedd newydd, cyllid newydd a dull newydd o asesu plant

Postiwyd ar 17 Medi 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Uned Asesu Niwroddatblygiad Prifysgol Caerdydd yn paratoi'r ffordd ar gyfer dyfodol asesiadau ymddygiad plant ac yn darparu cymorth y mae ei angen yn fawr ar deuluoedd, ysgolion a phlant. Gyda chymeradwyaeth grant COVID-19 UKRI newydd, mae ei waith gwerthfawr yn parhau yng nghyd-destun y pandemig presennol.