Skip to main content

Mawrth 2020

Ymateb ffydd i argyfwng

Ymateb ffydd i argyfwng

Postiwyd ar 27 Mawrth 2020 gan Alumni team

Mae’r Parchedig Delyth Liddell (BTh 2003, MTh 2014) yn weinidog Methodistaidd, a hi yw Caplan Cydlynu Caplaniaeth Prifysgol Caerdydd. Mae’r Gaplaniaeth yn cynnig lle o gyfeillgarwch, lletygarwch, myfyrio, gweddïo, cymorth a deialog, lle gall fyfyrwyr a staff gymdeithasu ac ystyried ffydd ac ysbrydolrwydd. Mae pob un o’r caplaniaid yn dod o gefndiroedd crefyddol gwahanol.

Cyfres deledu gyda Phrifysgol Caerdydd yn chwarae prif ran ynddi i’w gwylio pan fyddwch wedi diflasu

Cyfres deledu gyda Phrifysgol Caerdydd yn chwarae prif ran ynddi i’w gwylio pan fyddwch wedi diflasu

Postiwyd ar 25 Mawrth 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Sownd yn y tŷ? Wedi cael digon ar ddiflastod? Neu yn ysu am ychydig o atgofion sy’n ymwneud â’r brifysgol? Rydym wedi gwneud rhestr o gyfresi teledu sydd wedi’u ffilmio yn ac o gwmpas adeiladau cofiadwy Prifysgol Caerdydd.