Skip to main content

Mehefin 2024

Cefnogi niwroamrywiaeth yn y gweithle – Bossing It

Cefnogi niwroamrywiaeth yn y gweithle – Bossing It

Postiwyd ar 26 Mehefin 2024 gan Alumni team

Gall amgylchedd niwrogynhwysol roi'r cymorth sydd ei angen ar staff i lwyddo, gwella lles a chynhyrchiant a rhoi gwerthoedd cwmniau pwysig ar waith. Fe wnaethon ni ofyn i’n cyn-fyfyrwyr arbenigol am eu cyngor ar sut i rymuso a bod yn gynghreiriad i gydweithwyr niwroamrywiol yn eich gweithle.

Cwrdd â’r Ymchwilydd – Emma Weir

Cwrdd â’r Ymchwilydd – Emma Weir

Postiwyd ar 14 Mehefin 2024 gan Alumni team

Mae Emma Weir (Biowyddorau 2021-) ym mlwyddyn olaf ei PhD yn Sefydliad Arloesedd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl Prifysgol Caerdydd, ac rwy’n ymchwilio i fecanweithiau anhwylderau niwroddatblygiadol megis Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD), awtistiaeth, a sgitsoffrenia.

Cerdded yr Wyddfa gyda’r nos er budd ymchwil sy’n newid bywydau

Cerdded yr Wyddfa gyda’r nos er budd ymchwil sy’n newid bywydau

Postiwyd ar 5 Mehefin 2024 gan Alumni team

Ym mis Gorffennaf, bydd Isabelle (Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol 2021-) yn mynd ar daith gyda’r nos i fyny'r Wyddfa yng nghwmni ei chyd-godwyr arian #TeamCardiff. Yma, mae Isabelle yn sôn am pam penderfynodd hi i gymryd rhan yn y sialens o gerdded copa uchaf Cymru.