Our Alumni, Uncategorized @cy

Gareth Churchill (PhD 2008)

Gareth Churchill
Gareth Churchill

Dychwelodd Gareth Churchill (PhD 2008), y cyfansoddwr llawrydd, i Gymru i astudio’n ôl-raddedig ac yn priodoli ei fethodolegau gwaith i Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd.

A minnau’n Gymro, roedd y posibilrwydd o astudio’n ôl-raddedig yng Nghymru yn fy nenu yn naturiol ar ôl gwneud BMus yn Llundain. Roedd ffocws ymchwil a staff yr Ysgol Cerddoriaeth i weld yn cyd-fynd â ngwaith fy hun yn ôl pob golwg, ac argymhellwyd yr athro cyfansoddi (Anthony Powers ar y pryd) yn gryf gan fy athro blaenorol.

Y peth gorau dwi’n ei gofio yw amgylchedd ‘teuluol’ yr ysgol – roedden ni gyd yn dysgu ac yn elwa o brofiadau eraill (cyfoedion a staff ill dau) yn yr amgylchedd hwnnw.

Ar ôl graddio, fe wnes i barhau â rhywfaint o addysgu israddedig yn yr Ysgol Cerddoriaeth (rhywbeth yr oeddwn i wedi gwneud trwy gydol y PhD), datblygu fy mhortffolio proffesiynol a meithrin a datblygu perthynas gyda gwyliau a pherfformwyr.

Dwi bellach yn gyfansoddwr llawrydd ac yn athro cerddoriaeth yn Nghanolfan Addysg Barhaus a Phroffesiynol Prifysgol Caerdydd lle dwi’n gweithio gyda dysgwyr sy’n oedolion. Ar wahân i hynny, dwi’n caniatáu amser i mi gyfansoddi bob dydd i sicrhau nad ydw i’n colli’r meddylfryd sy’n ofynnol wrth ddatblygu gwaith penodol.

Hyd ymaq, dwi wedi derbyn comisiynau gan ŵyl Bro Morgannwg, New Music Bangor a Musicfest Aberystwyth. Dwi wedi cael cyngherddau cyntaf gan artistiaid megis Catrin Finch, Iestyn Davies a Cherddorfa Cenedlaethol BBC Cymru ac, yn 2018, cynhaliwyd digwyddiad golau cylch gan Ensemble Cymru ar fy ngwaith yn Chapter, Caerdydd.

Go brin y baswn i gystal cyfansoddwr heddiw heb y profiadau a gefais yn ystod fy astudiaethau yn yr Ysgol Cerddoriaeth. Roedd y profiadau hyn yn hanfodol wrth lunio methodoleg fy ngwaith ac maen nhw’n parhau i fod wrth wraidd fy egwyddorion craidd.

Pe gallwn i rannu unrhyw gyngor gyda myfyrwyr y dyfodol, byddwn yn eu hannog i ddod o hyd i gydbwysedd rhwng yr hyn sydd gan y Brifysgol i’w gynnig a mwynhau’r profiad. Gwnewch y mwyaf o’r holl brofiadau a gyflwynir yn yr amgylchedd cefnogol sydd ar gael ar eich cyfer.