Skip to main content

Cyswllt CaerdyddNewyddion

Mae 2023 enillydd gwobrau (tua)30 wedi’u dewis – rhagolwg arbennig

15 Awst 2023

Yn dilyn ymateb enfawr gan y gymuned o gynfyfyrwyr, mae Barry Sullivan, Pennaeth Cysylltiadau Cynfyfyrwyr, yn rhoi crynodeb i ni am yr hyn fydd yn digwydd nesaf a beth i edrych amdano ar y rhestr.

Rydyn ni nawr yn gwneud yn siŵr ein bod ni’n gallu gwneud cyfiawnder â stori pob enillydd pan fyddwn ni’n cyhoeddi’r rhestr (tua)30, felly cewch chi ragor o wybodaeth ym mis Medi. Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r straeon sy’n bwysig i chi, byddwn yn eu rhannu’n grwpiau.

Entrepreneuriaeth | Entrepreneurship
Gweithredwr Amgylcheddol | Environmental Activist
Gweithredwr Ecwiti | Equity Advocate
Arloesedd | Innovation
Effaith Cymdeithasol | Social Impact
Cymru i’r Byd | Wales to the World
Newyddiaduraeth a’r Cyfryngau | Journalism and Media
Iechyd a Lles | Health and Wellbeing
Dewis y Bobl | Peoples’ Choice

Gobeithio y cewch chi rywfaint o ysbrydoliaeth ar gyfer eich gwaith eich hun, neu hyd yn oed ar gyfer gwobrau’r flwyddyn nesaf! Ar ôl ymateb mor gadarnhaol gan ein cymuned rydym yn weddol hyderus y bydd (tua) 30 yn dychwelyd yn y dyfodol. Rydym hefyd wedi gwrando ar adborth a byddwn yn ystyried sut y gallwn ddathlu straeon o bob rhan o’r sîn cynfyfyrwyr.

Mae’r (tua) 30 enillydd y byddwn yn eu dathlu ym mis Hydref eisoes wedi’u hysbysu a’u gwahodd yn ôl ar gyfer ein digwyddiad gwobrwyo arbennig. Byddwn yn adrodd yn ôl wedyn i rannu straeon a lluniau a fydd, gobeithio, yn eich gwneud chi mor falch o fod yn gyn-fyfyriwr Caerdydd fel yr ydym ni.

Cynhelir y digwyddiad gan Lywydd ac Is-Ganghellor newydd Prifysgol Caerdydd, yr Athro Wendy Larner, a bydd Matt Barbet (BA 1997, PgDip 1999) yn arwain y noson. Yn arbennig i ni eleni, bydd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Bablin Molik, yn ymuno â ni (BSc 2001, PhD 2008, TAR 2014) a fydd yn cyflwyno gwobr cydnabyddiaeth arbennig Cymru i’r Byd.

Cafodd Matt Barbet (BA 1997, PgDip 1999) flas ar newyddiaduraeth am y tro cyntaf trwy ei brofiadau gyda Gair Rhydd a Xpress Radio, cyn mynd ymlaen i gael gyrfa lwyddiannus mewn darlledu newyddion am dros ugain mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n gweithio i holl brif ddarlledwyr y DU – y BBC, ITV, Sky News a Channel 5. Tra ei fod yn angori sawl sioe newyddion o’r stiwdio, ar y ffordd, cafodd ei ymgorffori â lluoedd Prydain yn Afghanistan, yn dyst i ganlyniad y daeargryn yn Haiti ac ymosodiadau terfysgaeth Ewropeaidd, ac yn cwmpasu etholiadau o’r Tŷ Gwyn a Stryd Downing.Mae Matt bellach yn bartner yn Freuds, sy’n un o asiantaethau mwyaf a mwyaf adnabyddus Llundain, ac mae wedi gweithio gydag amryw o bobl hynod ddiddorol o Brif Weithredwyr, fel Greg Jackson gan Octopus Energy, i sêr chwaraeon fel Novak Djokovic a Trent Alexander-Arnold a hyd yn oed y Brenin Siarl III. Mae Matt yn dal i ymddangos ar y teledu o bryd i’w gilydd, gan roi sylwebaeth beicio i ITV.

Ddim yn teimlo (tua)30? A chithau’n gyn-fyfyriwr, mae llawer o ffyrdd eraill o gymryd rhan. Gallwch gyfrannu drwy gyflwyno darn ar gyfer I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr. Gallwch gefnogi darpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol drwy fentora neu wirfoddoli. Neu, gallwch gynnig cyngor i’n graddedigion diweddaraf ar ein platfform rhwydweithio Cysylltiad Caerdydd.