Rhys Phillips

Rhys Phillips


Postiadau blog diweddaraf

Phillip Cooke (PhD 2008)

Posted on 19 Hydref 2020 by Rhys Phillips

Astudiodd Phillip Cooke (PhD 2008) yn yr Ysgol Cerddoriaeth ac mae bellach yn Bennaeth Cerddoriaeth yn Adran Cerddoriaeth Prifysgol Aberdeen. Dywed i’r cyfleoedd addysgu a roddwyd iddo fel myfyriwr PhD ei helpu gyda’i yrfa arfaethedig yn ogystal â rhoi’r profiad angenrheidiol ar gyfer ymgeisio am swyddi ar ôl graddio. Fy hoff atgofion o fy nghyfnod
Read more